Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massage på fritids

Skapad 2020-01-17 09:27 i Kräpplaskolan Huddinge
Grundskola F – 3
Var med på en stunds massage för att att få en balans av vila och aktivitet. En lugn stund tillsammans med massage bidrar till välbefinnande.

Innehåll

Syfte

Genom att eleverna på fritids får massage, kommer det bidra till att:

* beröring kan ge en känsla av avslappning 

* massage bidrar till välbefinnande 

* få en lugn stund efter skolan med fokus på avslappning 

* skapa nya relationer 

* skapa samvaro med andra 

* känna trygghet i gruppen

* minska stress

* må bra i hela kroppen

* lära sig om omsorg om individen, omtanke och generositet

Arbetssätt

Utformningen av massage kommer att ske i rörelserummet. Massage sker vanligtvis en gång i veckan när skolan är slut. 

Pedagogen berättar en massagesaga. Vilken saga det är kan variera från gång till gång. Vi kommer att lyssna på lugn musik under hela massagestunden. Antalet elever som är med på massagen varierar beroende på hur många som vill delta. Eleverna kommer att få ligga ner på en madrass och bli masserad av en kamrat. Eleverna gör sedan massagerörelser som är kopplade till specifika ord i berättelsen, som pedagogen visar på en elev. Pedagogen läser samma saga två gånger.

 

Utvärdering 

Utvärdering sker tillsammans med eleverna efter massagen. Vi diskuterar saker som var bra och mindre bra under massagen och vad som går att utveckla tills nästa gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: