Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala verktyg och differentierad undervisning. Forska om havsdjur

Skapad 2020-01-17 09:27 i Brogetorp förskola Flen
Förskola
Vi har ett pågående arbete med Grön flagg och området Hav och Vatten. I denna aktivitet kommer barnen att få använda iPads för att leta fram fakta.

Innehåll

Datum: 2020-01-

Ansvarig för aktiviteten: Lena

Grupp: 4-åringarna

Material som behövs: Sagan "Rädda havet med hajen Kaj", iPads, TV, AppleTV. 

Nulägesbeskrivning: Vi har ett pågående arbete med Grön flagg - tema Hav och Vatten. 

Beskrivning av aktivitet: Vi kommer att läsa sagan "Rädda havet med hajen Kaj" som handlar om nedskräpning i havet. Vi samtalar om sagan och dess innehåll och kommer med hjälp av iPads ta reda på fakta om djuren i sagan och om nedskräpning i havet. Barnen kommer att få turas om att använda iPad:en och vi kommer att använda TV:n och skärmdubblera så alla kan se sökresultaten. Vi kommer att göra ett bildspel med de djur vi söker fram för att senare kunna gå tillbaka och reflektera. Syftet är att barnen ska få träna på att söka på Ipaden och att själva leta fram fakta med stöd av pedagog. Att vi använder iPad och TV med skärmdubblering gör att alla kan delta och se tydligt. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: