Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skräp och återvinning

Skapad 2020-01-17 09:33 i Centrala Förskolan Prästkragen Rättvik
Förskola
Återvinning med skräpmonster.

Innehåll

Nuläge

På Gräshoppan ser vi, genom fönstret, när sopbilen kommer och tömmer förskolans soptunnor, två gånger i veckan. Det har skapat ett ökat intresse för sopbilen, hos barnen.

Syfte

Vi vill introducera återvinning i barngruppen på ett tydligt & lekfullt sätt. Vi vill att barnen ska förstå vikten av att värna om vår miljö.

Mål

Att  barnen får ett positivt förhållningssätt till natur och miljö. 

Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskaper om hållbar utveckling med hjälp av de olika skräpmonstren, som vi använder oss av.

Genomförande -

Vi vill att barnen själva ska kunna återvinna det skräp som blir på avdelningen, därav ska våra sopkärl finnas lättillgängliga på avdelningen.

Vi kommer att använda ett material som kallas för Skräpmonster, ett material för tydliggörande av återvinning. Varje så kallat skräpmonster samlar på olika typer av skräp, "Pappis" samlar på papper, "Kompostina" på gammal mat etc.

 

Vi introducerar skräpmonstren under vår samling. Återvinningslådorna finns tillgängliga för barnen på avdelningen. Våra monster kommer att finnas på avdelningen, exempelvis på våra återvinningslådor, men även under samlingen då vi visar och låter barnen få "kasta" skräp som finns i vår vardag t.ex. olika förpackningar, i respektive låda. En del skräp kommer vi att försöka återanvända vid skapande aktiviteter.

Vi planerar också att besöka återvinningsstationen och att gå på "skräpplockarpromenad".

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: