Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande projekt - Matematik

Skapad 2020-01-17 09:41 i 045031 Förskolan Galilei Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Denna termin kommer vi att fokusera på matematik.

Innehåll

Det är en ny termin och dags för ett nytt övergripande projekt!
Just nu visar barnen ett stort intresse för att räkna, sortera och mäta, och därför kommer vårterminens projekt att handla om matematik.

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt språk och begreppsförråd, lära sig att förstå enkla lägesbegrepp, upptäcka och utforska egenskaper hos dessa begrepp för position, orientering, riktning, vinkel, proportion och rörelse. Vi vill att barnen ska få möta och bekanta sig med vardaglig matematik tillsammans med andra, på ett lekfullt och lustfyllt sätt. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: