Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 1 - SA19

Skapad 2020-01-17 09:42 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola Psykologi
"Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always."

Innehåll

Kursen kommer att innehålla följande områden: 

 

1. Psykologins historia - psykodynamiska och beteendevetenskapliga perspektivet 

2. Kognitionspsykologi 

3. Biologisk psykologi 

4. Socialpsykologi 

5. Verklighetsuppfattningar och självbilder

6. Psykisk hälsa och ohälsa - stress och kriser 

 

Uppgifter

 • Slutuppgift socialpsykologi

 • Fallstudie Ebba

 • Kunskapskoll behaviorismen och humanismen

 • Tänk annorlunda - må bättre

 • Instuderingsfrågor om minnet 17/3

 • Kunskapskoll - psykoanalysen 11/2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
  Psk  -
 • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
  Psk  -
 • Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
  Psk  -
 • Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
  Psk  -
 • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
  Psk  -
 • Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.
  Psk  -

Matriser

Psk
Kunskapsmatris Psykologi 1

E
C
A
Psykodynamiska perspektivet
Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Behaviorism
Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Kognitionspsykologi
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Biologisk psykologi
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av den biologiska psykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar
Eleven redogör utförligt för delar av den biologiska psykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av den biologiska psykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Socialpsykologi
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar
Eleven redogör utförligt för delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Psykologiska samband & egna erfarenheter
Eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven för välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Värdera helhetssyn
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Arv & miljö
Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Påverkas & formas i sociala sammanhang
Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: