Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarskuggan- Reflektion-Blå

Skapad 2020-01-17 09:49 i Satelliten Örebro
Förskola
Vi upplever att barnen på avdelningen är intresserade av sommarskuggan. De tycker att hen är väldigt spännande och lite läskig. Det växer olika känslor hos barnen.

Innehåll

Var är vi?

 • Vi pedagoger har observerat och sett att barnen har ett intresse för Sommarskugga. Vi har sett detta genom den fria leken.
 • Vi upplever att Sommarskuggan väcker många olika känslor hos barnen.
 • Vi upplever att när barnen pratar om Sommarskuggan utvecklar dem sin fantasi och föreställningsförmåga.

Vart ska vi?

Vad förväntar vi oss att projektet ska resultera i? 

 • Tanken är att alla barn ska utmanas och stimuleras i sin utveckling på ett lustfyllt och meningsfullt sätt.
 • Vi vill ge barnen möjlighet till utveckling och lärande inom många olika ämnen så som: matematik, digitalisering, skapande, naturvetenskap/teknik, hälsa/rörelse, språk/kommunikation och social kompetens/värdegrund. 
 • Vi vill fokusera på målen  2, 5 och 6  i förskolans arbetsplan. 
  • Dem målen är 2: att öka barnens delaktighet och inflytande, 5: att utveckla digitalisering i förskolan, 6: att arbeta med trygghets-, jämställhets- och värdegrundsfrågor.
 • Syftet med projektet är att vi vill utgå från barnens intresse och att barnen ska få möjlighet att påverka sitt egna inflytande i sin utbildning.

 

Hur gör vi?

 • För att inte missa något målområde så kommer vi att utgå från lotusdiagrammet. Lotusdiagrammet kommer även vara till hjälp att skapa aktiviteter för vårt projekt
 • Under varje pedagogs enskilda planering ansvarar man för att planera och reflektera för sin ansvariga grupp. På våra veckoplanering kommer vi att reflektera veckans aktiviteter.
 • Vi kommer att använda vår lärmiljö utifrån barnens intresse.

 

Planering av projekt 

 • Vi kommer använda oss av och tänka på det systematiska kvalitets arbetet när vi skriver. 
 • Vi har delat upp barnen i tre grupper och alla pedagoger kommer dela på ansvaret.  Det kommer att vara en ansvarig pedagog för varje grupp som  planerar utifrån gruppens förmåga och intresse. Vi planerar tillsammans och reflekterar samt ger varandra inspiration till aktiviteter. Vi pedagoger kommer att reflektera över projektet och grupperna kontinuerligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: