Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning på Myran och i närmiljön

Skapad 2020-01-17 10:23 i Björkås förskola Ludvika
Förskola
Vi vill väcka barnens nyfikenhet och kunskap om återvinning och hur det går till.

Innehåll

Mål

Att alla barn:

Ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö samt förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

Aktiviteter/detta gör vi för att nå målen

 

Återvinna förskolans återvinningsmaterial genom att ta tillvara på det i våra planeringar, tex skapande.

Återvinna övrigt återvinningsmaterial vid en lokal återvinningsstation.

Vi ska använda oss av en flanosaga om återvinning som heter Oskar har inte något roligt att göra.

Vi kommer ha en liten återvinningsstation på avdelning som vi kommer använda i samling och lek för att barnen ska kunna reflektera och leka med temat återvinning.

Vi kommer att besöka affären för att panta.

Vi kommer använda digitala läromedel för att förtydliga och utveckla återvinningstemat.

Vi ska vara med i kommunens skräpplockardag.

Städa upp och sortera förskolans trasiga leksaker till våren.

Vi ser att målet är nått

När barnen återvinner och reflekterar samt visar intresse för återvinning.

Arbetet med återvinning finns dokumenterat för gruppen och i barnens lärloggar och på vår dokumentationsvägg.

Resultatet av arbetet med återvinning analyseras och används för vidare planering.

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: