Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tak

Skapad 2020-01-17 10:26 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Husbyggnad
Examensmål: Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper och färdigheter vid byggnation av nyproduktion, ombyggnad och renovering.

Innehåll

 

Syfte och Mål:
Undervisningen i ämnet husbyggnad ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra grundläggande byggnadsarbeten i olika material.
Den ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om byggnadskonstruktioner och utförandekrav som gäller för nybyggnation, renovering samt om- och tillbyggnad.
Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet.
Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna.

Planering och förväntat resultat:

Vecka 2

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra:

 

Facktermer, riskbedömningar, verktyg och maskiner samt material kopplade till uppgiften.Enskilt arbete

Genomgång av PP Tak

Film


 

Planera en arbetsuppgift om tak ,steg för steg i utförandet. Arbeta enskilt men med stöd och diskussioner med klasskamrater där ni lär av varandra. Söka information. Materialberäkning samt kostnadskalkyl.

Reflektera över ditt egna kunnande. 

Arbetsuppgift:
Enskilt arbete Tak.

Instuderingsfrågor Tak 1 o 2

 

Planera en arbetsuppgift om tak, steg för steg i utförandet. Arbeta enskilt men med stöd och diskussioner av klasskamrater där ni lär av varandra. Söka information. Materialberäkning samt kostnadskalkyl.
Materialberäkning+kalkyl

 

Yttertakets uppgift.
Olika typer av tak.
Takstolens delar.
Funktion för plasten/ångspärren.

Fukt, värme, last och tryck.

Avväxling.

Dåtid och Nutid.

Fackterms-glosor.

Diskutera instuderingsfrågorna i storgrupp.

Kunskapstest

 
     

 

Studieteknik:
Våga reflektera över dina nuvarande kunskaper.
Skriv anteckningar i kollegieblock/Ipad.
Använd internet samt Byggböcker

Matriser

Hus
Lärandematris tak

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka arbetsbeskrivningar
Ska lära mig förstå och följa samt konstruera ritningar
kan tillsammans med handledare/lärare förstå och konstruera en enklare ritning/principlösning där utförande/konstruktion framgår översiktlig
kan på egen hand konstruera en ritning som är gjord i lämplig skala där konstruktionen framgår utförligt
konstruerar en ritning på egen hand, i skala som innehåller detaljerad information om konstruktion samt material utförligt och nyanserat
Söka information
planerar uppgiften och...
gör en enkel planering med material och maskiner. I samråd
gör en planering med material, maskiner och steg-för-steg planering. Efter samråd
planerar och organiserar samt är tydlig med materialmängd, kostnad, maskiner och steg-för-steg planering samt tidsåtgång. På egen hand
Arbetsprocesser, lagar och risk
jag visar förståelse för områden som berör riskbedömning, hälsa, arbetsmiljö och ergonomi
kan göra en enkel riskbedömning som visar på kunskaper om hälsa, arbetsmiljö och ergonomi översiktlig
gör en riskbedömning som är utförlig, där jag kan motivera mina val med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi Utförlig
gör en riskbedömning som är utförlig där jag, motiverar mina val utifrån olika synsätt i förhållande till hälsa, arbetsmiljö, ergonomi, ergonomi Utförligt och nyanserat
Hållbar utveckling
visar upp kunskaper om olika byggnadsmetoder, material, verktyg och maskiner
kan tillsammans med lärare välja arbetsmetod, verktyg och material som är lämplig för arbetsuppgiften I samråd
väljer till stor del själv arbetsmetod, material, verktyg som är lämplig för uppgiften men rådfrågar lärare vid behov Efter samråd
väljer självständigt arbetsmetod, material och verktyg för arbetsuppgiften och kan peka ut kritiska hållpunkter i uppgiften På egen hand
Samverkan
använder faktakunskap och fackspråk
behöver stöd för att hitta rätt fackord för material och byggnadsdel ibland
använder ofta rätt fackord för material och byggnadsdel med viss säkerhet
använder alltid rätt fackord för material och byggnadsdel med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: