Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÖVRIG KRÄNKANDE BEHANDLING

Skapad 2020-01-17 10:31 i Brogetorp förskola Flen
Förskola
I december 2020 har alla pedagoger på förskolan Brogetorp en samsyn och förståelse kring diskrimineringsgrunderna, så att den medvetenheten genomsyrar förhållningssättet gentemot barnen, föräldrar och varandra.

Innehåll

Datum: 2020-01-17

Ansvariga för aktiviteterna: Alla pedagoger

Grupp: Alla barn på förskolan

Nulägesbeskrivning: Kränkningar förekommer ibland mellan barnen, men det vi ser tar vi tag i direkt för att motverka detta. 

Beskrivning av aktiviteter:

 

 • Alla pedagoger arbetar med ett PUG-tänk på ett synligt och positivt sätt för att förebygga konflikter och kränkningar. 

 • Vi använder oss av sociogram 4 ggr/år för att kartlägga barnen.

 • En gång i veckan på våra samlingar, har vi fokus på hur man ska vara en bra kompis.Vi samtalar och läser tillsammans med barnen, både digitalt och vanliga böcker.

 • Vi använder oss av PUG-strategierna, varje månad har vi en PUG-strategi som vi fokuserar extra på. 

 • Vi kommer under året arbeta specifikt med artikel, 2, 3, 6 och 12 i Barnkonventionen som är kopplade till förskolan.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: