👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema känslor

Skapad 2020-01-17 10:33 i Stensjöns förskola Mölndals Stad
Förskola
Vi arbetar under detta läsåret med boken ”Monster, spöken och kanelbullar”. I boken finns det många olika spöken och monster som visar olika känslor. Några är glada, andra är ledsna, precis som vi också kan känna. Vi ser i vår barngrupp att det finns många olika känslor som vi vill synliggöra.

Innehåll

Planering tema känslor 

Bakgrund 

Vi arbetar under detta läsåret med boken ”Monster, spöken och kanelbullar”. I boken finns det många olika spöken och monster som visar olika känslor. Några är glada, andra är ledsna, precis som vi också kan känna. Vi ser i vår barngrupp att det finns många olika känslor som vi vill stärka, synliggöra och sätta ord på. 

Vart ska vi? 

Syfte 

Vi vill ge barnen verktyg att hantera sina känslor. De ska lära sig att säga eller att visa exempelvis att de inte vill via stopp tecken, stopp bild eller att uttrycka det verbalt. Vi vill att barnen ska förstå och respektera varandra samt hur vi kan vara en bra kompis. Vi vill stötta barnen i samspel situationer, konflikthantering och utveckla barnens förståelse för sina egna och andras känslor. Vi vill uppmuntra barnen att det är okej att uppleva alla känslor oavsett könstillhörighet. Vi vill också ge tillit till barnens egna förmågor att reda ut konflikter på egen hand med stöttning från oss pedagoger. 

 

Hur gör vi? 

Metod 

Vi delar in barnen i 4 aktivitetsgrupper med 1 pedagog i varje grupp. Pedagogerna har ”3 veckors rullande schema” på dessa grupper, vilket gör att alla barn får träffa alla pedagogerna och gruppdynamiken stärks. Pedagogerna får en möjlighet att skapa en relation till varje barn. Dessa 4 grupper är blandade på avdelningarna och kommer ske tisdag, onsdag, torsdag mellan 9.30-10.30. Vi provar dela in barnen i åldershomogena grupper för att sedan vara flexibla att ändra. 

Vi har sett att när barnen är i mindre grupper minskar ljudnivån och tempot kring barnen har blivit lugnare. Det blir tydligt att barnen har lättare att samarbeta tillsammans. I mindre grupper kan pedagogerna lättare följa barnets utveckling och lärande. Barnen får möjlighet att utvecklas utifrån sina intressen, behov och förutsättningar. Pedagogerna har möjlighet att stötta, hjälpa, uppmuntra och utmana varje enskilt barn. 

 

Lärandemiljön 

• Temat känslor kommer följa en röd tråd genom vår saga, vilket kommer att ge barnen ett varierat innehåll kopplat till olika läroplans mål, t.ex språk, matematik, skapande, värdegrund osv. 

• Vi bygger upp pedagogiska miljöer utefter boken. 

• Arbetet kring temat känslor kommer att genomsyra hela dagen i verksamheten. 

 

Dokumentation 

Under vår PUD tid varannan måndag, kommer vi stämma av hur vi ligger till i arbetet. 

Vi gör även individuella utvärderingar hur det går för sin individuella grupp. 

Barnens egna lärande kommer synliggöras via en dokumentationsvägg. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18