Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flugornas herre

Skapad 2020-01-17 10:47 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi läser en gemensam bok och tränar läsförståelse och ordkunskap.

Innehåll

Uppgiften består av:

 • Läsa boken
 • Skriva tre läsloggar i Teams
 • Muntliga uppgifter i klassrummet
 • Bokprov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Resonemang
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du bygger dessa resonemang utifrån egna erfarenheter , olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Du bygger dessa resonemang utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra väl-utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Du bygger dessa resonemang utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: