👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell sv, 7-9

Skapad 2020-01-17 10:53 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 9 Svenska
Det är dags att skriva en helt egen novell utifrån tema MOD. Du ska börja med att välja antingen en given titel eller en given inledning enligt nedan. Innan du börjar skriva så ska du göra en tankekarta och en disposition.

Innehåll

Genomförande/undervisning/metod

Under lektionstid kommer vi att gå igenom hur man bygger upp en novell och hur man kryddar texten med gestaltande beskrivningar.

Vad ska du lära dig?
 • Du ska få lära dig hur man bygger upp en novell från idé till färdig text.
 • Du ska få lära dig hur du förstärker din novell genom gestaltande beskrivningar och ett varierat ordförråd.
 • Du ska få utveckla din förmåga att ge och ta emot feedback för att sedan kunna bearbeta din egen text.
Hur ska du visa det?
 • Genom att delta i de olika övningarna som sker under lektionstid
 • Genom att producera en egen novell där vi arbetar med feedback i form av kamratrespons och feedback från pedagog (formativ bedömning)

 

Arbetsgång:

Skriv en novell utifrån någon av följande titlar

a)     Nu eller aldrig

b)    Nästa gång

c)     Med hjärtat i halsgropen

 

ELLER

 

2.   Skriv en novell utifrån en given inledning. Du väljer titel.

a)  Jag vaknade kallsvettig av att det knackade intensivt på dörren. Klockan visade...

 

b)  Solen gassade och stekte min bara rygg. Långt i fjärran hördes ljudet av en motorbåt och ovanför mig skriade måsarna. Plötsligt….

 

c)   Anna flämtade tungt. Hon hörde hur fotstegen närmade sig men hon orkade inte springa mer. Hon lutade sig mot trädstammen och torkade svetten ur pannan.

 

Krav

 • Novellen ska följa någon av uppgifterna enligt ovan samt utgå från tema mod.
 • Novellen ska innehålla de vanligaste novellingredienserna (se dina anteckningar)
 • Eftersom att novellen är kort så är det viktigt att man börjar mitt i en händelse. Tänk på att en bra novell har ett oväntat slut/en twist/en knorr/en slutpoäng.

 

Längd: minst 300 ord och max 600

 

Tidsplan:    vecka 4-5

Uppgifter

 • Högläsning

 • Min novell

Matriser

Sv
Novell sv, 7-9

Har ej uppnått
Kunskapskrav motsvarande E
Kunskapskrav motsvarande C
Kunskapskrav motsvarande A
Koppling till uppgiften
 • Sv
Du följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl.
Innehåll
 • Sv
 • Sv
Du skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Du skriver en novell med utvecklande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Du skriver en novell med välutvecklande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
 • Sv
 • Sv
Novellens dramaturgi är enkel. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Novellen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckesmarkeringar, inledning, avslutning och rubrik.
Novellens dramaturgi är komplex. Novellen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckesindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning och rubrik.
Struktur
 • Sv
 • Sv
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
 • Sv
 • Sv
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Språk och stil
 • Sv
 • Sv
Tempusbruket stör inte förståelsen av novellen.
Tempusbruket används på riktigt sätt i större delen av novellen.
Tempusbruket används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
 • Sv
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.