Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva åk 4

Skapad 2020-01-17 10:57 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Arbeta med att utveckla förmågan att kommunicera i skrift samt samspelet mellan bild och text.
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska
Mina grannar är underlig samling människor, vet du att för några veckor sedan såg jag yngsta dottern ute på promenad med familjens sköldpadda. Du kan ju tänka dig att den promenaden gick långsamt. När de kommit några meter kom plötsligt en ...

I några veckor ska du arbeta med att skriva texter. Du ska arbeta med beskrivningar av personer och miljöer. Samtidigt ska du också få arbeta med att rita bilder som passar till din text.

Innehåll

Målet med arbetet är att...

 • lära dig att uttrycka dig skriftligt och använda bilder som förtydligar din text

Så här kommer vi att arbeta...

Under några veckor ska du arbeta med att skriva kortare eller längre texter då ska du träna på att formulera dig så att budskapet i din text kommer fram. Du ska också träna på att ge respons på en klasskamrats text och på att bearbeta din egen text efter respons från en kamrat. Du ska även skapa illustrationer som samspelar med din text. Du ska skriva på din chromebook eller på papper och använda dig av Google Drive för att lättare kunna ge och få respons.

 

Detta kommer att bedömas

 

 • ditt språk
 • ditt skrivande
 • ditt berättande
 • ditt bearbetande
 • ditt bildskapande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bl
Skriva åk 4

Svenska - ditt språk
Du har ännu inte visat att du kan använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Svenska - ditt skrivande
Du har ännu inte visat att du kan skriva en text med tydligt innehåll, bra uppbyggnad och varierat språk..
Du kan skriva en text med ganska tydligt innehåll. Din text är uppbyggd på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva en text med tydligt innehåll. Din text är uppbyggd på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva en text med mycket tydligt innehåll. Din text är uppbyggd på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Svenska - ditt berättande
Du har ännu inte visat att du kan skriva en berättande text med enkla beskrivningar och enkel handling
Du kan skriva en berättande text med enkla beskrivningar och enkel handling
Du kan skriva en berättande text med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling
Du kan skriva en berättande text med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling
Svenska - ditt bearbetande
Du har ännu inte visat att du kan förbättra din text med hjälp av respons.
Du förbättrar din text med hjälp av respons på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar din text med hjälp av respons på ett bra sätt.
Du förbättrar din text med hjälp av respons på ett mycket bra sätt.
Bild - ditt bildskapande
Du har ännu inte visat att du kan skapa enkla bilder eller göra budskapet i dina bilder tydligt.
Du kan skapa enkla bilder som visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: