Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2020-01-17 10:59 i Tullbroskolan Falkenberg
Ett arbete kring ekonomi i vardagen, nationellt och internationellt
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vi ska lära oss om privatekonomi.

Innehåll

 Undervisning:

 • Genomgångar
 • Film
 • Litteraturläsning
 • Instuderingsfrågor

Du blir bedömd på dina kunskaper genom:

 • Att delta i diskussioner
 • inlämningsuppgifter
 • kahoot

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: