Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 9 VT 2020

Skapad 2020-01-17 11:18 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Terminsplanering VT 2020 (Preliminärt program – ändringar kan förekomma) v.3 Film (Fysisk aktivitet)-Hlr Lekar v.4 Beep- Test Paintboll v.5 Teori Goalboll v.6 Ergonomi Ergonomi v.7 Boxning Prov Sportlov v.9 Yoga/Massage Valfritt v.10 Fysträning Lekar v.11 Bollen i ringen 3 bollsporter v.12 Valfritt Volleyboll v.13 Volleyboll Volleyboll v.14 Volleyboll Volleyboll Påsklov v.16 Paintboll Skeppsbrot v.17 Fotboll Orientering Utomhusperioden börjar v.18 Fotboll Ultimate frisbee v.19 Orienterig Orienterig v.20 Handboll Handboll v.21 Handboll Handboll

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kursplanens centrala innehåll

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

 Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter innomhus och utomhus

Styrketräning och rörlighetsträning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. 

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, förbättring av styrka

Att kunna delta i olika utomhusspel

 

 

Undervisningens innehåll

Elevens mål

Att förstå kartans uppbyggnad, färger, karttecken och skala

Att genomföra övningsbanor för årskursen, fri orientering

Att genomföra längre bana med individuell start

Att kunna delta i olika utomhusspel under perioden

Att kunna planera sin egen träning 

Att förstå grundläggande principer vid styrketräning med vikter, musklers funktion och skaderisker 

Att kunna utföra ett grundprogram i styrketräning och ha kunskaper om vilka muskler som tränas i olika övningar

Att kunna delta i olika lekar och spel, ex handboll och volleyboll

 

 

Vad?

Innehåll

Lekar och spel, ex, handboll, racketsporter, livräddning, redskap samt teori. Olika konditions och styrke träningsformer.

 

 

Hur?

Vi kommer att ha olika lekar, idrotter och spel inomhus och utomhus. Vi kommer även att ha teoretiskapass,

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Kvaliteter och förmågor som bedöms

  • Hur du genomför övningsbanor i okänd miljö, fri orientering
  • Hur du genomför längre bana med individuell start, fri orientering
  • Att du visar på förståelse för kartans uppbyggnad och orienteringens grunder
  • Att du deltar i olika utomhusspel och hur du varierar och anpassar dina rörelser till sammanhanget
  • Att du förstår grundläggande principer vid styrketräning med vikter, musklers funktion och skaderisker
  • Att du kan utföra ett grundprogram i styrketräning och har kunskaper om vilka muskler som tränas i  olika övningar
  • Att du kan delta i olika utomhusspel och hur dina rörelser anpassas till sammanhanget
  • Att du visar förståelse för och kan föra resonemang om på vilket sätt kondition kan påverka hälsan

 

Matriser

Idh
IDROTT OCH HÄLSA kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: