Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat, väder och klimatzoner

Skapad 2020-01-17 12:47 i Häggvallskolan Tjörn
Klimat, väder och klimatzoner
Grundskola 7 Geografi
Vad är det för skillnad på klimat och väder? I vilken klimatzon bor vi och vad är egentligen hög- och lågtryck? Detta och mycket mer kommer vi lära oss om kommande veckor i ämnet geografi. Följ med på resan som tar dig runt hela jordklotet!

Innehåll

Arbetsområde Klimat & väder (Naturens livsmiljöer)

Tider och årstider

 

Material:

Föreläsningar och gemensamma genomgångar

 

Läroboken: Digilär.se Naturens livsmiljöer - Tider och årstider

Text och uppgifter

Klimat

Föreläsningar och gemensamma genomgångar. PPT lärlogg

Läroboken: Digilär.se Naturens livsmiljöer - Klimat

Text och uppgifter

Film:

Jorden - en biografi. Del 2: Luften och atmosfären:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=310085144-3

 

Klimatzoner

Föreläsningar och gemensamma genomgångar. PPT lärlogg

Läroboken: Digilär.se Naturens livsmiljöer - Jordens vegetationzoner

Text och begrepp.

 

 Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: