Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novelltema

Skapad 2020-01-17 12:49 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Arbetsområde om noveller, där läsning, skrivande samt tolkning ingår.
Grundskola 8 – 9 Svenska
I detta moment kommer du lära dig om vad som utmärker en novell. Du kommer även läsa ett antal olika noveller från olika tider, samt både enskilt och i grupp analysera och tolka noveller. I slutändan kommer du skriva en egen novell.

Innehåll

I detta moment kommer vi att fördjupa oss i noveller. Vi kommer att fokusera på de litterära drag som är typiska för en novell, samt hur en sådan kan tolkas. Du kommer även läsa ett antal noveller och i slutändan författa en egen. Vid sidan av detta kommer vi även att, både gemensamt och enskilt, träna oss på hur noveller och litteratur kan analyseras och tolkas.

Innehåll:

 • Typiska drag i en novell
 • Läsa, både enskilt och i grupp, ett antal noveller från olika tider
 • I grupp och enskilt analysera och tolka noveller
 • Olika mindre skrivuppgifter baserat på olika noveller
 • Novellfilm/kortfilm - Guld.
 • Skriva en egen novell. Max 3 sidor lång.

Du kommer att träna på:

 • Läsa skönlitteratur
 • Analysera och tolka skönlitteratur
 • Skriva egen skönlitteratur
 • Samtala kring teman i litteratur

Vi kommer bland annat att läsa:

 • Att döda ett barn av Stig Dagerman
 • Pälsen av Hjalmar Söderberg
 • Två noveller som du själv väljer.

 

Matriser

Sv
Kvarnbyskolan - novell

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Innehåll
Novellen har en enkel spänningskurva.
Novellen har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Novellen har en komplex spänningskurva.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din novell på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett utvecklat sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog.
Texten är sammanhängande med väutvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog.
Struktur och textbildning
Texten har en struktur som passar en novell t.ex. att du använder titel, inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeinledning och effektiv inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning.
Struktur och textbildning
Din text är styckeindelad.
Struktur och textbildning
Du har ett relativt väl fungerande berättarperspektiv.
Du har ett väl fungerande berättarperspektiv.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Ny aspekt
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en novell för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en novell för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en novell för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.

Sv
Att ge respons

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kommunicera
- ge respons samt bearbeta texter
Eleven kan ge **enkla omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak fungerande sätt**
Eleven kan ge **utvecklade omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl fungerande sätt**.
Eleven kan ge **utvecklade och nyanserade** omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl fungerande sätt**.
Kommunicera
- användning av ämnesrelaterat språk
Texten innehåller **enkla** beskrivningar och förklaringar, samt **enkelt** ämnesrelaterat språk.
Texten innehåller **utvecklade** beskrivningar och förklaringar, samt **utvecklat** ämnesrelaterat språk.
Texten innehåller **välutvecklade och nyanserade** beskrivningar och förklaringar, samt **välutvecklat** ämnesrelaterat språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: