Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen, kap 3: Geometri (ÅK4, HT)

Skapad 2020-01-17 12:51 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering för kap 3: Geometri i MatteBorgen 4A.
Grundskola 4 Matematik
I detta arbetsområde kommer du att bekanta dig lite med hur man mätte längd förr i tiden. Därefter ska du mäta och rita sträckor i centimeter (cm), millimeter (mm), decimeter (dm) samt meter (m). Samt växla mellan olika längdenheter. Du kommer även att arbeta med geometriska figurer. Detta kommer du att göra genom att rita dem, beskriva dem muntligt och skriftligt med hjälp av korrekta begrepp. Avslutningsvis kommer du att få lära dig räkna ut figurers omkrets.

Innehåll

Mål för arbetsområde: Geometri

När du arbetat med det här kapitlet ska du:
- känna till något om hur man mätte längd förr
- kunna mäta och rita sträckor
- kunna uppskatta och mäta längd
- kunna växla mellan olika längdenheter
- känna till egenskaper och namnet på några geometriska figurer
- kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått
- kunna räkna ut figurers omkrets

Matematiska begrepp (matteord)

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matematiska begrepp:

 • sträcka
 • enhet, meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm), millimeter (mm)
 • enhetsomvandla
 • kvadrat, rektangel, triangel, cirkel
 • fyrhörning, femhörning
 • kub, rätblock, kon, klot, pyramid och tetraeder
 • sida, hörn, kant, längd, bredd
 • omkrets
 • sidoyta
 • hörn med räta vinklar
 • likhetstecknet (=)

Undervisning 

Du kommer att få arbeta enskilt med ett geometrihäfte och i matteboken inom olika svårighetsnivåer.

Du kommer att få arbeta utefter EPA-metoden vid vissa tillfällen.

Du kommer att få olika genomgångar inom geometri.

Du kommer att få se olika filmer.

Du kommer att få läxor och prov.

Du kommer att få göra diagnos 3, få minst 13 av 18 rätt.

Bedömning

Du deltar på genomgångarna av kapitlet och dess områden.

Du arbetar aktivt på lektionerna och hinner göra klart.

Du kan samarbeta med andra.

Du kan delta i samtal och diskussioner som handlar om geometri.

Du gör dina läxor och lämnar in dem i tid.

Du klarar av miniminivå på diagnos 3.

I slutet av detta arbetsområde ska du klara av slutprovet.

 

Viktigt att tänka på:

Om du inte når det uppsatta målet behöver du ta hem matteboken eller så använda dig av studiestödet som är på måndagar och tisdagar där en pedagog är tillgänglig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: