Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids - skapande

Skapad 2020-01-17 12:52 i Väskolan Kristianstad
Grundskola F
Eleverna får möjlighet att utveckla sin fantasi, kreativitet och finmotorik genom att prova på att skapa med olika tekniker och material.

Innehåll

Varje vecka erbjuder vi eleverna att delta i en skapande aktivitet. 

Syfte: Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer. I undervisningen ska ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: