Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Toddlargruppen

Skapad 2020-01-17 13:00 i Förskolan Nallegården Rättvik
Förskola
På förskolan Nallegården kommer vi att dela upp barnen i olika åldersgrupper, en grupp kommer att vara barnen som är 1-2 år.

Innehåll

Nuläge

Vi ser att förskolans barn är i behov av att dela upp sig i mindre grupper för att kunna utmana barnen utefter deras behov. 

 

Mål

Målet med "toddlargruppen" är ge möjlighet till att skapa relationer med varandra och att få känna sig trygg på förskolan. 

 

Syfte

Syftet med att dela upp barnen på förskola i mindre grupper är för att kunna skapa aktiviteter utifrån de olika gruppernas behov och intresse.

 

Genomförande  

Vi kommer att ha dom här grupperna en dag i veckan, då vi tex. kommer att jobba med högläsning, motorik och samspel. 

 

Dokumentation

 Aktiviteterna kommer att dokumenteras av pedagogerna vid enstaka tillfällen.  

 

Utvärdering och reflektion

 Görs i arbetslaget under vårterminens gång.

 

Läroplansmål Se nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: