Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pilprogrammering åk 3

Skapad 2020-01-17 13:10 i Slöingeskolan Falkenberg
Vi lär oss förstå och att använda grundläggande begrepp i programmering. Vi lär oss att använda pilar för att ge instruktioner. Vi lär oss programmera genom apparna "Scratch Junior" och "Tynker".
Grundskola 3 Teknik Matematik
Vi lär oss förstå och att använda grundläggande begrepp i programmering. Vi lär oss att använda pilar för att ge instruktioner. Vi lär oss programmera genom apparna "Scratch Junior" och "Tynker".

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska ge dig möjlighet att utveckla din:

- problemlösningsförmåga, 

- begreppsliga förmåga; 

 

Innehåll:

- Strategier för problemlösning inom pilprogrammering

- Lösa problem genom att ställa frågor utifrån enkla situationer i programmeringen

- Styra genom enkel pilprogrammering

- Konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner

- Symboler för stegvisa instruktioner

- Enkla begrepp och uttryck inom grundläggande programmering samt lägesord/rumsuppfattning

 

Framgångskriterier:

Följa exempel av enkel pilprogrammering.

Pröva olika instruktioner i följd för att styra programmet.

Samtala om problem, behov och lösningar.

Ställa frågor, resonera kring programmeringen som sker.

Samarbeta och ta stöd av varandra i lärandet.

Bedömning:

Formativ bedömning:

-Tydliga lärandemål som eleverna sätter ord på inför varje lektion.

-Synligt lärande genom att lyfta de problem, behov och lösningar som uppstår i undervisningen.

- Återkoppling i lärandet kring lärandemål och problem/behov som dykt upp.

- Elevexempel lyfts för gemensamt undersökande samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: