👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

It- projekt på fritids

Skapad 2020-01-17 14:06 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 2 – 6
Tillsammans utforskar vi digitala verktyg och ser vad vi kan skapa. Frågesport, binär kod, foto, programmering, stop-motion.... vi ser vad som väcker intresse och bygger vidare på det.

Innehåll


I läroplanen står det att eleverna i fritidshemmet ska: 
...uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Vi kommer tillsammans i mindre grupper, och utifrån elevernas intresse lära oss mer om den digitala världen.
Vi kan lära oss om binär kod och testa hur det går till att programera.
Varför får vi upp de sökresultat vi får på google? Vem bestämmer det? 
Vi kan samtala och fundera kring det vi möter i den digitala världen.
Hur gör jag när jag stöter på något som känns jobbigt eller fel? Hur talar vi till varandra på nätet, och ansikte mot ansikte? 
Vi kan skapa bilder, och film.
Hur gör man en stop-motion film? Vilka olika appar för skapande finns? Vad är deras styrkor och begränsingar?Kopplingar till läroplanen

 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -