Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matsituationer

Skapad 2020-01-17 14:36 i Kyrkskolan Borlänge
Vi arbetar med kapitlet Food/The table i boken Good Stuff 4.
Grundskola 4 Engelska
Området handlar om mat i många olika former. Det hjälper eleven att lära sig olika fraser som gör att de kan erbjuda något att äta, eller att be om något att äta.

Innehåll

Planering för arbetsområdet

Under vecka 4-7 kommer vi att arbeta med ord och fraser kring mat och matsituationer. Vi tränar på hur man pratar kring ett frukostbord, hur man gör när man beställer mat på en restaurang, vi dramatiserar.

 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Du kommer du att lära dig följande när du arbetat med avsnittet om matsituationer:

 • hur man erbjuder någon något att äta (Would you like...?)
 • tacka ja eller nej (Yes, please/No thank you)
 • hur man ber om att få något att äta (Can I have a sandwich, please. I´d like...please?)
 • tala om måltider (He/She has spaghetti for lunch)
 • Grammar: have/has och Do you...?

Målen som står ovan är konkretiserade utifrån Lgr-11:

Bedömning

Utifrån bedömningspunkterna nedan använder vi oss av följande som bedömningsunderlag:

 • glostest
 • ditt arbete i övningsboken
 • muntliga övningar
 • hörövningar
 • dramatiseringar
 • diagnoser

Undervisning

Vi kommer under veckorna 4-7 att arbeta med matsituationer. Vi lyssnar på texter och läser dem både enskilt, parvis och i grupp.Vi pratar och läser nya ord och fraser samt översätter texterna. 

Vi arbetar med olika övningar från arbetsböcker.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Matsituationer

Du har en bit kvar till målet
Du har nått målet
Du har nått mer än målet
Kunna erbjuda någon något att äta
Kunna be om något att äta
Kunna tacka ja, eller nej
Veta skillnaden på have och has
Kunna ställa frågan "do you.........?"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: