Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, Luft och Blandningar

Skapad 2020-01-17 15:22 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Vi kommer att arbeta med vattnets olika former; fast, flytande, gas och övergångarna mellan avdunstning, kokning, smältning och stelning.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3)
Under vecka 4-5 kommer vi att lära oss om vatten, luft och blandningar. Vi kommer att läsa faktatexter och skriva egna faktatexter. Vi kommer även att göra olika experiment.

Innehåll

Du skall få lära dig att.....


utveckla dina kunskaper om:

 • vattnets olika former; fast, flytande och gas.
 • hur man skriver olika hypoteser till olika experiment om vatten.
 • blanda och lösa upp t.ex. Lösa upp salt i vatten. 
 • vad luft är

Du visar att du kan....

när du:

 • kan benämna de olika formerna för vatten, fast, flytande, gas
 • kan rita en bild som visar de tre olika formerna
 • kan skriva en hypotes till ett experiment
 • med hjälp av stödord berättar eller skriver egna faktatexter 
 • med egna ord kan berätta vad lösning, avdunstning, blandning och filtrering är. 
 • kan berätta något om luft

 

 • Så här skall du få lära dig....

genom att:

 • undersöka vattnets olika former, fast, flytande och gas.
 • göra olika experiment med vatten, luft och blandningar
 • se på film
 • skriva hypoteser utifrån våra experiment.
 • läsa faktatexter
 • dokumentera i din lärlogg
 • diskutera och samtala.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Vatten, Blandningar och Luft

På väg att uppnå målet med stöd
På väg att uppnå målet
Har uppnått målet
Du kan formulera en hypotes
 • NO  1-3
Du ställer en enkel hypotes med stöd av pedagog. Till exempel: Vad händer med en isbit i rumstemperatur? "Isen blir till vatten".
Du ställer en enkel hypotes. Till exempel: Vad händer med en isbit i rumstemperatur? "Isen blir till vatten".
Du ställer en enkel hypotes och motiverar hur du tänker. Du grundar din hypotes på kunskaper. Till exempel: Vad händer med en isbit i rumstemperatur? "Isen smälter för det är varmt i rummet".
Du kan dokumentera ditt arbete
 • NO  1-3
Du dokumenterar, med stöd av pedagog, till viss del dina undersökningar .
Du dokumenterar dina undersökningar.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av både text och bild.
Du kan ge exempel på vattnets former
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du har kännedom att vatten kan finnas i olika former, t.ex is, ånga, dimma, moln, hagel, snöbollar, snöflingor... Du kan nämna 1 form på egen hand Du kan förklara med hjälp av pedagog på ett enkelt sätt varför formerna förändras
Du vet att vatten kan finnas i olika former, t.ex is, ånga, dimma, moln, regn, hagel, snöbollar, snöflingor... Du kan nämna 2 former på egen hand Du kan delvis förklara på ett enkelt sätt varför formerna förändras
Du har förståelse för att vattnet ändrar form efter temperatur. Du kan förklara med naturvetenskapliga ord att t.ex. vatten är i fast form vid minusgrader. Du kan nämna fler än 2 former och kan förklara varför formerna förändras
Du kan ge exempel på varför luft är viktigt
 • NO  1-3
Med lärarstöd kan du berätta om en anledning till att luft är viktigt. Du nämner en av dessa tre; växter, djur, människor
Du kan berätta om 2 anledningar till att luft är viktigt. Du nämner två av dessa tre; växter, djur, människor
Du kan berätta om 3 anledningar till att luft är viktigt. Du nämner alla dessa tre; växter, djur, människor
Du kan ge exempel på lufts egenskaper
 • NO  1-3
Med lärarstöd kan du berätta 2 viktiga saker om lufts egenskaper. T.ex luktlös, smaklös, syns inte, består mest av kväve, syre och koldioxid.
Du kan berätta 3-4 viktiga saker om lufts egenskaper. T.ex luktlös, smaklös, syns inte, består mest av kväve, syre och koldioxid.
Du kan berätta om flertalet viktiga saker om lufts egenskaper med relevanta begrepp. T.ex luktlös, smaklös, syns inte, består mest av kväve, syre och koldioxid.
Blandningar
Med lärarstöd kan du berätta om ett viktigt begrepp och ge exempel på hur det fungerar. T.ex Lösning, avdunstning, blandning och filtrering
Du kan berätta om 2-3 viktiga begrepp och ge exempel på hur dessa fungerar. T.ex Lösning, avdunstning, blandning och filtrering
Du kan berätta om begreppen och ge exempel på hur dessa fungerar. T.ex Lösning, avdunstning, blandning och filtrering
Läsa och förstå en faktatext
 • Sv  1-3
 • SvA  1-3
Med lärarstöd läser du en faktatext om vatten för att sedan med lärarstöd kort återberätta vad du har läst.
Du läser, på egen hand, en faktatext om vatten för att sedan kort återberätta vad den handlar om.
Du läser en faktatext om vatten. Du använder de viktigaste orden i texten för att återberätta den på ett utvecklat sätt.
Skriver en egen faktatext med hjälp av stödord
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Med lärarstöd kan du skriva stödord för att sedan skriva en enkel faktatext du använder ett fåtal viktiga begrepp.
Du skriver utifrån stödord för att sedan skriva en faktatext du använder en del viktiga begrepp.
Du skriver utifrån stödord som du använder dig av fullt ut i en faktatext som innehåller flertalet viktiga begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: