Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädsömnad

Skapad 2020-01-17 16:08 i Tollarps skola Kristianstad
Klädsömnad
Grundskola 8 Slöjd
Under terminen kommer du att bli medveten om hur textilindustrin ser ut, var våra kläder tillverkas och vad de tillverkas av. Du kommer att arbeta med klädsömnad och framställa din egen tröja efter egen design. Du kommer träna din förmåga att läsa och ritar av mönster. Följa arbetsbeskrivning med hjälp av skriftliga och digitala instruktioner. Konstruera och driva det egna arbetet framåt till ett färdigt klädesplagg. Tröjan ska göras personlig efter eget tycke och stil.

Innehåll

 

Ditt praktiska arbete

Planera vem du ska sy din tröja till ska den vara till dig själv eller någon annan.

Planerar hur du vill att din hoodie skall se ut, leta gärna inspiration från modebranschen och låt det egna intresset styra. Planera färgval och design. Du använder mönstret så det uppfyller dina önskemål, gör ev ändringar i mönstret så det blir som du önskar.

Du presenterar en skiss från minst två olika vinklar (fram & baksida), där du formger och färgsätter din hoodie.  Du välja lämpligt material och skriver en motivering utifrån de val du gjort. 

Du genomföra sedan det praktiska arbetet så självständigt som möjligt efter gemensamma genomgångar, instruktionsvideon och bildpresentation. Ni kommer få kunskaper i arbetsordning och klädsömnad. Du dokumentera ditt arbete under tiden som det fortskrider med ord, bild och slöjdspecifika begrepp i din loggbok.

 

Du kommer även under arbetsområdet göra en egen reflektion gällande textilindustrin i förhållande till hållbar utveckling..

 

Bedömning 

Bedömningen utgår från kunskapskraven. Du kommer att bedömas fortlöpande under dina slöjdlektioner både hur du arbetar praktiskt och teoretiskt. I bedömningen tas även hänsyn till årskursen liksom till svårighetsgraden på arbetet.

 

Du bedöms gällande din förmåga att: 

 • formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ  

 • välja passande material, tekniker/metoder samt motivera dina val 

 • visa förståelse gällande arbetets syfte med tanke på miljö, konsumtion, arbetskraft.

 • ta egna initiativ och komma med förslag som leder arbetet framåt

 • arbeta efter skriftliga och muntliga instruktioner

 • använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt

 • dokumentera din arbetsprocess och upphämtade kunskaper i loggbok

 • pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till slöjdföremålets form (utseende) och funktion (användningsområde) och vid behov ompröva och ändra dina tidigare val

 • värdera din arbetsprocess och ditt färdiga arbete

 

Arbetsbeskrivning i bild och text

https://docs.google.com/presentation/d/1dUJJba0zx338QcSCXtCNR3PVZaeD19y8yIfmvxvsAxg/edit#slide=id.p

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
kunskapskrav slöjd års 7-9

E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjd¬arbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. .
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: