Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft

Skapad 2020-01-17 16:18 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vi är så vana vid hur vissa saker är, att vi inte tänker på varför det är så. Som att om man kastar en sten rakt upp i luften, så kommer den snart ner igen. Men varför ramlar stenen ner?

Innehåll

Syftet med kapitlet är att eleverna kan ge en enkel förklaring till
och exempel på krafter och rörelser som finns omkring dem, som
friktion, gravitation, fritt fall, acceleration och centripetalkraft.

Arbetssätt: Vi kommer att arbeta med boken Koll på NO och göra instuderingsfrågor. Vi kommer även diskutera, laborera och titta på film.

Förväntat resultat:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
 • ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • förklara gravitationskraft med exempel.
 • förklara friktionskraft med exempel.
 • förklara centripetalkraft med exempel.

Följande begrepp ska du kunna förklara:

 • kraft
 • motkraft
 • rörelse
 • acceleration
 • retardation
 • tyngdpunkt

 

Examination:

När vi är klar med arbetsområdet kommer vi att göra någon form av kunskapskoll. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Rörelse och kraft

E
Du beskriver på ett enkelt sätt olika fysikaliska fenomen och gör enkla dokumentationer. Du ger något exempel.
C
Du ger tydliga beskrivningar och vissa förklaringar till fysikaliska fenomen. Du dokumenterar med förklaringar och bilder. En del exempel förekommer.
A
Du förklar fysikaliska fenomen. Du ger förklaringar och exempel i dina dokumentationer. Du drar samband till tidigare kunskaper när du förklarar.
Fysik
Kan genomföra undersökningar och skapa egna planeringar som går att arbeta utifrån.
 • Fy  E 6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Fysik
Dokumenterar sina undersökningar.
 • Fy  E 6
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fysik
Kan ge exempel på olika krafter i vardagen och beskriva vad de innebär.
 • Fy  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysik
Kunna förklara hur de olika krafterna och energiomvandlingarna hänger ihop.
 • Fy  E 6
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om kraft och rörelse kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kraft och rörelse kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kraft och rörelse kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Fysik
Jämföra resultat & förbättra undersökningar.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: