Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati Åk 4

Skapad 2020-01-17 16:39 i Hannaskolan Grundskolor
Om demokrati och demokratiska beslutsprocesser.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Demokrati - Vad är det och hur fungerar det?

Innehåll

Konkretiserade mål

Vi ska få kunskap om olika politiska system som diktatur, representativ demokrati och direkt demokrati. 
Vi ska prata om och lära oss viktiga ord och begrepp.
Vi ska prata om rösträtt, och hur man väljer representanter till vår riksdag och våra kommuner.  
Vi ska lära oss hur man håller ett möte i exempelvis ett klassråd och elevråd eller i en förening samt hur man kan göra sin röst hörd.

Arbetssätt

Vi kommer se filmer, ha muntliga genomgångar, samtala i stor och liten grupp, läsa samt göra grupparbeten.

Centrala begrepp

demokrati, diktatur, makt, beslut, majoritet, minoritet, politiska partier, representativ demokrati, direkt demokrati, riksdag, regering, kommun, stadsminister, ministrar, kommunfullmäktige, talman, opinion, opposition, skatt, stadsbudget,  allmän rösträtt och, öppna och slutna val, skyldigheter, rättigheter, insändare, ordförande, sekreterare, dagordning, demonstration, 

Bedömning

Bedömning sker utifrån ditt medverkande i samtal och lektionsgenomgångar samt grupparbete och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: