👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamling / Mellan-gruppen

Skapad 2020-01-17 16:57 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Språkstimulering/ Före Bornholm

Innehåll

Språksamling 
I mellan språkgruppen samlas barnen ett par gånger i veckan. Vi jobbar med sånger och olika sagor utifrån boken "Före Bornholmsmodellen".

Syfte: 
*Att stärka barnens självbild och identitet.
*Att utveckla barnens språkliga förmåga.
*Att barnen ska bli medvetna och uppmärksamma ord som rimmar.
*Att barnen får öva på att lyssna på sagor och berättelser. 

Metod:
*Barnen får träffas i en mindre grupp tillsammans med en pedagog, för att alla ska få talutrymme, lugn och ro för inlärning på sin egen nivå. 
*Vi jobbar med varje språklådorna 1-10 några gånger, men improviserar allt efter barnen förmåga och uthållighet.
*Vi arbetar med sagor/berättelse på olika sätt. Högläsning, rim och remsor, rörelser, flanobilder, sagolådor och drama. 

Utvärdering:
*Årets samlingar utvärderas efter varje termin i personalgruppen och med barnen.

Reflexion:
Samlingen får hållas kort, men alltid med de fasta inslag av upprop, saga, sång/remsa och avslutning.  Även om inte barnen verkar aktiva, tar de ändå in av innehållet. 

 

 


Hejdå-sång
Nu är det slut för idag (klapp klapp) 
tack och adjö för idag (klapp klapp) 
tänk vad dagen gick fort, tänk så mycket vi gjort 
men nu är det slut för idag! (klapp klapp)

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18