Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 5B

Skapad 2020-01-17 17:48 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Lpp som utgår från Matteborgen 5B. Behandlar momenten tal, bråk, procent, decimaltal och geometri.
Grundskola 5 Matematik
Matematik är ett spännande och roligt ämne att arbeta med. Nu fortsätter vi i vår nya bok, där vi kommer att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt. Vi kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax. I Matteborgen 5B tar boken upp Tal, Bråk, Procent, Decimaltal och Geometri.

Innehåll

 Mål

När du arbetet med kapitel 6 ska du:

 • veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 x 4
 • kunna räkna division med minnessiffror
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
 • kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = ? + 2

När du arbetet med kapitel 7 ska du:

 • skriva en halv med olika bråk
 • jämföra och storleksordna bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

När du arbetet med kapitel 8 ska du:

 • att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser
 • veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor

När du arbetet med kapitel 9 ska du:

 • avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmsta heltal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

När du arbetet med kapitel 10 ska du:

 • veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel är mindre än 90 grader och en trubbig vinkel är större än 90 grader
 • veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är
 • kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
 • kunna räkna med vinkelsumman i en triangel
 • kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

Hur arbetar vi?

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5B. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Matteläxor
 • Fortsatt träning av tabellerna för  multiplikation, division, addition och subtraktion.
 • Diagnoser till varje kapitel.
 • Matteprov på kapitel 6-7 och 8-10.

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och efter dina resultat på diagnoserna och provräkningen samt vid ditt resonemang vid problemlösning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 5B

Kapitel 6 Tal

Nivå 1
Nivå 2
Priorieteringsgregeln
Hur kan eleven använda prioriteringsregeln? Eleven visar i sina uträkningar att multiplikation och division går före addition och subtraktion t.ex. 14+8x4=
Eleven har grundläggande kunskaper att använda prioriteringsregeln, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att använda prioriteringsregeln.
Division med minnessiffra
Hur kan eleven räkna division med minnessiffra t.ex. 4881/3=?
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna division med minnessiffra, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att att räkna division med minnessiffra.
Negativa tal
Hur kan eleven storleksordna negativa tal?
Eleven har grundläggande kunskaper storleksordna negativa tal, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att storleksordna negativa tal.
Är lika med tecknets betydelse
Hur kan eleven byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10-5=?+2?
Eleven har grundläggande kunskaper för likhetstecknets betydelse, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper för likhetstecknets betydelse.

Kapitel 7 Bråk

Nivå 1
Nivå 2
Skriva en halv med olika bråkform
Hur kan eleven skriva en halv med olika bråk t.ex. 1/2=2/4=3/6=4/8?
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva en halv med olika bråkform, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva en halv med olika bråkform.
Storleksordna bråk
Hur kan eleven jämföra och storleksordna bråk?
Eleven har grundläggande kunskaper jämföra och storleksordna bråk, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att jämföra och storleksordna bråk.
Antal av bråkform
Hur kan eleven räkna ut ett antal av en bråkform?
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna ut ett antal av en bråkform, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna ut ett antal av en bråkform.
Decimalform
Hur kan eleven skriva grundläggande decimalform?
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva grundläggande decimalform, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva grundläggande decimalform.

Kapitel 8 Procent

Nivå 1
Nivå 2
Enkla procenttal
Hur kan eleven tolka enkla procenttal? T.ex 25%, 50% och 100%
Eleven har grundläggande kunskaper att tolka enkla procenttal, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att tolka enkla procenttal.
Avläsa cirkeldiagram
Hur kan eleven avläsa cirkeldiagram?
Eleven har grundläggande kunskaper att avläsa cirkeldiagram, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att avläsa cirkeldiagram.
Procentsatser
Hur kan eleven dela upp helheten, 100%, i olika procentsatser? T.ex. ett antal av en helhet.
Eleven har grundläggande kunskaper att dela upp helheten, 100%, i olika procentsatser, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att dela upp helheten, 100%, i olika procentsatser.
Kombinatorik
Hur kan eleven visa hur många olika sätt det går att kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor?
Eleven har grundläggande kunskaper i kombinatorik, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper i kombinatorik.

Kapitel 9 Decimaltal

Nivå 1
Nivå 2
Avrunda decimaltal
Hur visar eleven sina kunskaper i att avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal?
Eleven har grundläggande kunskaper att avrunda decimaltal, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att avrunda decimaltal.
Uppställning i addition med decimaltal
Hur visar eleven sina kunskaper att räkna additionsuppställning med decimaltal?
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna addition med decimaltal, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna addition med decimaltal.
Uppställning i subtraktion med decimaltal
Hur visar eleven sina kunskaper att räkna subtraktionsuppställning med decimaltal?
Eleven har grundläggande kunskaper i att räkna subtraktion med decimaltal, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna subtraktion med decimaltal.
Uppställning i multiplikation med decimaltal
Hur visar eleven sina kunskaper att räkna multiplikationssuppställning med decimaltal?
Eleven har grundläggande kunskaper i att räkna multiplikation med decimaltal, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna multiplikation med decimaltal.
Metoden kort division med decimaltal
Hur visar eleven sina kunskaper att räkna kort division med decimaltal?
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna kort division med decimaltal, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna kort division med decimaltal.

Kapitel 10 Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Vinklar
Hur kan eleven koppla namn till vinkel?
Eleven har grundläggande kunskaper att koppla namn till vinkel, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att koppla namn till vinkel.
Vinkelsumma för ett halvt och och helt varv
Hur är elevens förmåga att redovisa att ett halvt varv är 180 grader och ett helt varv är 360 grader?
Eleven har grundläggande kunskaper om att ett halvt varv är 180 grader och ett helt varv 360 grader, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper om att ett halvt varv är 180 grader och ett helt varv 360 grader.
Gradskiva
Hur är elevens förmåga att använda gradskiva?
Eleven har grundläggande kunskaper i att använda gradskiva men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper i att använda gradskiva.
Symmetriaxel och symmetriska bilder
Hur är elevens förmåga att rita symmetriaxlar?
Eleven har grundläggande kunskaper att rita symmetriaxlar, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att rita symmetriaxlar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: