Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ vt-20 åk 8 sv recension VB

Skapad 2020-01-18 12:43 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Du arbetar som film- och litteraturkritiker, och ditt uppdrag är att skriva en recension!
Grundskola 7 – 9 Svenska
I en recension berättar en person vad han eller hon tycker om ett verk. Ett verk kan till exempel vara en bok, en film eller ett musikalbum.

Innehåll

Uppgifter

Matriser

Sv
Genreskrivning - recension

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Din recension innehåller en enkel sammanfattning av boken. Du beskriver på ett enkelt sätt miljön. Du beskriver på ett enkelt sätt karaktärerna. Enkla beskrivningar av din åsikt om boken. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande tema och budskap i boken.
Din recension innehåller en utvecklad sammanfattning av boken. Du beskriver på ett utvecklat sätt miljön. Du beskriver på ett utvecklat sätt karaktärerna. Utvecklade beskrivningar av din åsikt om boken. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande tema och budskap i boken.
Din recension innehåller en väl utvecklad sammanfattning av boken. Du beskriver på ett välutvecklat sätt miljön. Du beskriver på ett välutvecklat sätt karaktärerna. Välutvecklade beskrivningar av din åsikt om boken. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande tema och budskap i boken.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning. Texten är i viss mån indelad i stycken.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning. Texten är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar en recension, t ex med variation i de beskrivande och värdeladdande orden. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad. Tempus fungerar relativt väl.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: