Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inför NP

Skapad 2020-01-18 13:13 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Engelska
Inom det här arbetsområdet kommer vi att träna på och förbereda oss inför de Nationella proven under v. 14.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • förstå och agera utifrån innehållet i talad engelska samt i olika typer av texter.
 • formulera dig i skrift.
 • använda olika strategier för att förstå och göra dig förstådd, när ditt eget ordförråd inte räcker till.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • förstå innehållet i tydligt talad engelska samt göra uppgifter utifrån innehållet i det du har lyssnat på.
 • använda olika strategier för att förstå det du läser och lyssnar till, även om du inte känner till alla ord och uttryck.
 • bearbeta och redigera texter du skriver utifrån respons du får.
 • förstå innehållet i texter på engelska som är anpassade för din ålder, samt göra uppgifter utifrån innehållet i det du har läst.
 • skriva texter på engelska utifrån specifika uppgifter, där du använder dig av ord samt bygger och använder fraser och meningar på ett korrekt sätt.

Hur ska det bedömas?

 • Genomförande av uppgifter från gamla Nationella prov
 • Resultat på de Nationella proven

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma samtal och diskussioner om strategier samt göra bedömningar av exempeltexter.
 • Arbete med uppgifter från gamla Nationella prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: