👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och el

Skapad 2020-01-18 20:06 i Noltorpsskolan F-3 Alingsås
Arbetsområde om materials olika egenskaper med inriktning på el, magnetism och flytförmåga.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska
Varför fastnar vissa saker på en magnet och andra inte? I detta arbetsområde lär vi oss om materials olika egenskaper med inriktning på el, magnetism.

Innehåll

 

Arbetsområde:

Du kommer i detta arbetsområde få lära dig om magnetism och vilka föremål som är magnetiska. Du kommer få lära dig om elektricitet och vilka föremål som leder ström. Konkreta mål:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • dokumentera det du har undersökt med text och samtal. 
 • utföra enkla undersökningar.
 • delta i samtal och samarbeten.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • dokumentera det du har undersökt med text och bild i ditt arbetshäfte. 
 • att du samtalar med dina klasskamrater. 

 

Undervisning:

Vi kommer under temat:

 

 • Undersöka hur en magnet fungerar och prova vilka saker som en magnet kan dra till sig. 
 • Testa materials förmåga att leda elektricitet med hjälp av batterier och sladd. 
 • Dokumentera våra undersökningar med text och bild.
 • Läsa faktatexter.
 • Titta på film på urskola.se om magnetism, elektricitet och vatten. 
 • Träna på att använda begrepp som finns inom el och magnetism. 
 • Diskutera tillsammans, arbeta enskilt och i par. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3