👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara källkritisk & Tidningens texter

Skapad 2020-01-18 23:29 i Förslövs skola F-9 Båstad
Notis, nyhetsartikel och insändare
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under några veckor framöver kommer vi arbeta med att vara källkritiska och lära oss om tidningens olika texttyper.

Innehåll

Konkretisering av målen:

 • När du skriver olika texttyper visar du din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • När du skriver en notis utifrån en artikel visar du din förmåga att sammanfatta.
 • När vi läser olika texter och samtalar om dessa visar du din förmåga att förstå text.
 • När du resonerar visar du din förmåga att vara källkritisk på internet..

 

 

Undervisning:

 • Vi kommer att träna på att vara källkritiska på internet och lära oss hur vi vet att en sida på internet är trovärdig eller inte.
 • Vi lär oss använda olika fraser för när man resonerar kring källors trovärdighet.
 • Vi pratar om tidningens innehåll och dess olika texttyper.
 • Vi skriver olika typer av tidningstexter.
 • Vi läser olika typer av tidningstexter och tränar på att sammanfatta dessa och att skriva referatmarkeringar.
 • Vi ger respons på varandras texter och bearbetar våra texter. 

 

Bedömning:

 • Din förmåga att vara källkritisk på internet och kunna resonera om hur.
 • Din förmåga att skriva olika texttyper.
 • Din förmåga att sammanfatta. 
 • Din förmåga att ge respons och bearbeta text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris för tidningens texter

Kunskapskrav
E
C
A
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven sin läsförståelse.
Du kan sammanfatta din tidningsartikel i huvudsak och får med svaren på de flesta av de journalistiska frågorna i din notis.
Du kan sammanfatta din tidningsartikel på ett relativt tydligt sätt och får med svaren på alla de journalistiska frågorna i din notis.
Du kan sammanfatta din tidningsartikel i en väl avvägd notis, som både till längd, innehåll och ordval passar för en notis.
Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en tidningstext.
Du följer formen för en tidningstext relativt väl.
Du följer formen för en tidningstext väl.
Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Ge respons
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan följa en responsmall och bemöta dina kamraters texter i viss utsträckning.
Din respons till dina kamrater är mer specifik och saklig.
Din respons är konstruktiv och tydlig och visar att du förstår hur detaljerna påverkar helheten.
Bearbeta text
Utifrån respons bearbetar eleven sin egen text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du tar emot de råd du får och du bearbetar din text till viss del.
Du tar till dig av de råd du får, bearbetardin text relativt väl och förstår varför du bör göra förändringarna.
Du tar till dig av de råd du får, du bearbetar dina texter noggrant och gör egna iakttagelser som leder till förbättringar.