👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2020-01-19 12:03 i Lommarskolan Norrtälje
Vad är det som går och går, men aldrig kommer till dörren? Jo, klockan! Nu ska du få lära dig mer om klockan samt när och hur du använder dig av den i din vardag.
Grundskola 3 – 4 Matematik
Vad är det som går och går men aldrig kommer till dörren? Jo klockan! Nu ska du få lära dig mer om klockan samt när och hur du använder dig av den i din vardag.

Innehåll

1. Inledning:

Klockan och tid är en del av matematiken som vi har stor nytta av att veta mer om i vår vardag. När börjar mitt favoritprogram på TV? Hur långt tid är det tills dess? Hur lång tid tar det att gå till skolan? När måste jag då börja gå? När äter vi lunch? Hur lång tid är det kvar på lektionen? Hur lång är min aktivitet? Hinner jag då gå på kalset som börjar 1 timme senare?

Alla dessa frågor och lite till är väsentligt att lära dig för att din vardag ska fungera. 

 

2. Vad?

Du kommer få lära dig:

- begreppen dygn, timme, minut och sekund samt vad dessaa innebär analogt respektive digitalt.

- att avläsa klockan samt skriva klockslag både analogt och digitalt.

- problemlösning och beräkningar med tid.

- att bekanta dig med och avläsa tidtabeller.

 

3. Hur?

I vår undervisning kommer vi att ha:

- Genomgångar

- Film

- Gruppuppgifter

- Eget arbete

- Spel och användning av Ipad

- Diskussioner

 

4. Varför?

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättning att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda didtal teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och tolka data. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjligheter att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 

Se centralt innehåll, läroplansmål, kunskapskrav samt syfte längst ner!

 

 

5. Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala och redogöra för beräkningar och slutsatser.

- förstå och använda begrepp som dygn, timme, minut och sekund.

- avläsa klockan både analogt och digitalt. 

- skriva klockslag både analogt och digtalt.

- att göra enkla beräkningar av tid.

- att avläsa tidtabeller.

- ta ansvar för dina studier.

 

6. Ämnesspecifika ord:

dygn, timme, minut, sekund.

timvisare, minutvisare, sekundvisare.

analog, digital.

 

7. Tillämpningsuppgift:

I slutet av området kommer du att få göra ett test där du, förutom muntligt under lektionerna, skriftligt får möjlighet att visa på dina kunskaper inom den analoga och digitala klockan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6