Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 6 - At Work

Skapad 2020-01-19 12:56 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
Would you like to work abroad? Well, then it is a important to learn how to apply for a job in English!

Innehåll

Tidsplan: v 7-13

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.

Texts:

 • Just Sixteen p. 219 - advertisment
 • I'm an Influencer p. 220-221 - letter
 • Undercover in Low-Wage America p. 223-224 - factual text
 • Little Miss Fix-It p. 230-235 - fiction
 • The Road Not Taken p. 239 - poetry
 • Best Job in the World p.244-246 - article
 • The Best Job in the World p. 249 - advertisements

 

Listening Exercises:

 • Grit p. 229 - interview
 • Work Places p. 241
 • Taking instructions p. 242

 

When working with different types of texts or listeningexercises you are supposed to show during the lesson that you have understood, by commenting, answering and contributing in different ways. You will be told when you have to hand in something.

 

 

Speaking:

A Job Interview p 250 - Role Play in class/groups (If we can't do it in the classroom we'll do it in Teams)

 

Writing:

CV or résumé p. 252 - Should be handed in on Unikum

Covering Letter p. 253 - Should be handed in on Unikum

 

Uppgifter

 • Covering Letter

 • CV or résumé

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
  Eng  -
 • Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -

Matriser

Eng
Engelska 6 - Skriftlig framställning

E
D
C
B
A
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av egna framställningar.

Eng
Engelska 6 - Muntlig framställning

E
D
C
B
A
Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: