Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 VT-20 Syskonreligionerna

Skapad 2020-01-19 14:30 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Religionskunskap
En religion kan hjälpa människor att förstå hur världen och livet är. Den berättar hur vi människor ska vara mot varandra och den handlar om tron på Gud, gudar eller på högre makter. I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om judendom och islam, dess traditioner, högtider, ceremonier, heliga byggnader och heliga skrifter. Vi jämför sedan alla tre syskonreligionerna för att upptäcka likheter och skillnader.

Innehåll

När arbetsområdet är slut ska du kunna följande:

- fakta om judendom och islam vad gäller heliga byggnader och platser, högtider, ceremonier, grupper och levnadsregler.
- resonera om likheter och skillnader mellan kristendom, judendom och islam vad gäller t.ex. helig byggnad, högtider och levnadsregler.
- samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom judendom och islam (alltså varför de troende gör som de gör med koppling till religionen).
- resonera om olika källors användbarhet (t.ex. lärobok, troende och NE).

 

Detta kommer vi att arbeta med på följande sätt:

- lärobok "Upptäck Religion" och andra texter.
- filmer.
- göra två egna miniböcker, en om judendom och en om islam.
- diskussion i helklass, halvklass och mindre grupper.
- begreppsträning med t.ex. "Begreppsbingo" och "Fråga - fråga - byt".

Uppgifter

 • Test på kristendom, judendom och islam

 • SO-samtal

 • Tips på filmklipp om islam

 • Tips på filmklipp om judendomen

 • SO-prov

 • Repetera islam

 • Repetera judendomen

 • Repetera judendomen

 • Jämföra religioner

 • Islam

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6

Matriser

Re
Kristendom, judendom och islam

--->
--->
--->
--->
Kunskaper
Träna mer.
Du har grundläggande kunskaper om heliga platser, högtider, ceremonier, grupper och levnadsregler inom judendom och islam.
Du har goda kunskaper om heliga platser, högtider, ceremonier, grupper och levnadsregler inom judendom och islam.
Du har mycket goda kunskaper om heliga platser, högtider, ceremonier, grupper och levnadsregler inom judendom och islam.
Jämförelser
Träna mer.
Du gör enkla jämförelser mellan några religioner inom områden som helig plats, bönen och matregler.
Du gör utvecklade jämförelser mellan några religioner inom områden som helig plats, bönen och matregler.
Du gör välutvecklade jämförelser mellan några religioner inom områden som helig plats, bönen och matregler.
Samband
Träna mer.
Du kan se enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom judendom och islam (alltså varför de troende gör som de gör med koppling till religionen).
Källors användbarhet
Träna mer.
Du kan resonera på ett enkelt sätt om olika källors användbarhet.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt om olika källors användbarhet.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt om olika källors användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: