👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKVAL 08b VT-20

Skapad 2020-01-19 14:42 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
- Varför leker du aldrig med Olle mer? - Skulle DU vilja leka med någon som ljuger för dig, slåss och fuskar när ni spelar spel?! - Nä.... - Det ville inte Olle heller!

Innehåll

ARBETSOMRÅDE SKVAL

 

 

SYFTE

Syftet med våra SKVAL-lektioner är att varje elev ska känna till skolans värdegrund och vilka vår skolas gemensamma regler är. Eleven ska vidare träna på att visa respekt för varandra och för allas olikheter. Eleven ska ta ansvar för sitt eget handlande och utveckla ett demokratiskt förhållningssätt.

MÅL

 • Behandla klasskamrater med respekt
 • Respektera varandras olikheter
 • Kunna arbeta med alla
 • Träna på demokrati genom t ex klassråd
 • Känna gemenskap
 • Känna samhörighet i gruppen

MATERIAL

Inget speciellt material behövs

AKTIVITET

Vi kommer att ha värdegrundsövningar och lekar. Vi ser på filmer om kamratskap och har gemensamma diskussioner kring

bland annat förhållningssätt, allas olikheter, ömsesidig respekt med mera. Vi kan hålla till både i klassrummet och utomhus.

 

BEDÖMNING

SkVal bedöms inte som ett enskilt skolämne, men du förväntas vara aktiv i våra praktiska övningar och gemensamma diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11