Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasta och stabila konstruktioner

Skapad 2020-01-19 16:10 i Henåns särskola Orust kommun
Grundsärskola 6 – 9 Slöjd Teknik
Nästan varje dag går vi förbi hus, vi ser broar och exempelvis telefonmaster. Hållfasthet och stabilitet är viktiga egenskaper för att dessa konstruktioner skall fungera. I det här arbetsområdet skall vi bland annat titta på hur broar konstrueras och pröva att bygga en egen hållfast konstruktion.

Innehåll

 

 Stabila konstruktioner - Detta ska vi göra!

Du ska kunna själv eller med stöd:

 • undersöka och beskriva hållfasta och stabila konstruktioner
 • föra resonemang om konstruktionernas uppbyggnad
 • följa instruktioner vid konstruktionsarbeten
 • delta i diskussioner om hållfasta och stabila konstruktioner
 • i diskussionerna beskriva och prata om konstruktionernas uppbyggnad
 • bygga en konstruktion t ex en bro eller ett torn, pröva hur tryck och rörelse påverkar konstruktionen.
 • använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • ge exempel på tekniska lösningar i vardagen.
 • dokumentera arbetet på följande sätt:
  • beskriva ditt arbete med text eller ljud
  • jämföra och beskriva likheter och skillnader mellan olika konstruktioner

I undervisningen kommer vi att:

 • se på film
 • titta på bilder 
 • prata om och jämföra konstruktioner
 • bygga en egen konstruktion
 • undersöka stabiliteten
 • öva på att dokumentera med hjälp av bild, ljud eller film

Dina förmågor visar du genom att:

 • Förmågan att reflektera tränar du när du bearbetar dina tankar kring temat.
 • När du jämför olika förutsättningar, jämför likheter och skillnader.
 • När du väljer och värderar information.
 • redovisar och genomför dina uppgifter.

 

 • Din kommunikativa förmåga tränar du när du aktivt deltar i arbetet. Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämnet.
 • när du uttrycker dina tankar.

 • När du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler.

 

 • Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp.

 

 • Din kognitiva förmåga tränar du genom att använda flera sinnen när du arbetar praktiskt.

 

Ledning och stimulans. Tillgänglighet och anpassningar

Pedagogisk:

Bilder, bildspel, TAKK, 

Fysisk:

Rummet, tal, tecken

 

Social:

Placering

Grupp/enskilt

Klassrumsklimat

Veckobrev

 

Förutsättningar för lärande:

Undervisning

bilder/förtydliganden 

placering

reträttvägar/alternativ

 

Bedömning:

Formativ:

Medverkande på lektioner

Samtal

Arbetsmaterial

Kamratbedömning

 

Summativ:

Medverkan på lektioner

Elevens arbete

Elevens utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  7-9
 • Material, som används till exempel i hållfasta och stabila konstruktioner, samt deras egenskaper.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven medverkar också i att undersöka och beskriva föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och bidrar till resonemang om hur de är uppbyggda.
  Tk  E 9
 • Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
  Tk  E 9
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och medverkar i att beskriva intentionen med arbetet.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: