👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter - Lilla aktuellt skola

Skapad 2020-01-19 16:29 i Stråketskolan Uddevalla
Genom att delta i nyhetslektionerna kommer eleverna att ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika geografiska platser, människors olika livsvillkor och levnadsförhållanden, demokrati och mänskliga rättigheter.
Grundsärskola 4 – 6 Vardagsaktiviteter Samhällsorienterande ämnen

Innehåll

Syfte 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om sin närmiljö och dess historia för att på så sätt få perspektiv på det förflutna, nutiden och framtiden. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika geografiska platser och en rumslig medvetenhet för att på så sätt få en ökad förståelse för sin omvärld.

 

Vi ser på Lilla aktuellt skola en ggr/v . Innan avsnittet presenteras veckans nyheter för att dels väcka nyfikenhet men även skapa en förförståelse och förklara olika begrepp och ord, som avsnittet innehåller.

Efteråt samtalar och reflekterar vi kring innehållet och nyhetsinslagen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  4-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  4-6
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  4-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  4-6
 • Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.
  VAA  4-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst och sjukvård samt fritids- och kulturutbud i närsamhället. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
  VAA  4-6
 • Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.
  VAA  4-6
 • Information i såväl digitala som andra medier.
  VAA  4-6