Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2020-01-19 16:49 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 9 Religionskunskap
Kristendomen är den religion i världen som har flest anhängare. Vi kommer jobba med hur allting började med Abraham, Moses och lägga fokus kring Jesus och hur kristendomen har växt fram och vad som är viktigt inom den kristna tron. Vi kommer också jobba med att titta på likheter och skillnader med judendomen och islam som vi jobbade med förra läsåret.

Innehåll

Hur kommer vi jobba? 

Vi börjar med kristendomens historia med repetition om Abraham och Moses. Härefter jobbar vi med Jesus och framväxten av kristendomen och dess splittring i olika inriktningar (katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan). Vi kommer titta på de centrala tankegångarna inom kristendomen och hur en religion kan påverka ens identitet.

Vi kommer jobba med :

Föreläsningar

Gleerups digitala läromedel Utkik religion 7-9 (finns böcker om någon vill jobba med det i stället).

Studi och Begreppa som är korta filmer med frågor till. Jag har länkat nedan till filmerna på Studi och Begreppa.

Filmer

Diskussioner

Kahoot

Bildanalyser 

Arbetsuppgifter

Begrepp

 

Begrepp:

Avlat

Bannlysning

Bergspredikan

Bibel 

Biskop

Evangelium

Helgon

Ikon

Katolik

Kristus

Liknelse

Lärjunge

Martyr

Messias

NT

Ortodox

Patriark

Protestant

Påsk

Påve

Reformation

Sakrament

Statskyrka

Treenighet

 

Filmer på Studi eller Begreppa med uppgifter att repetera:

https://app.studi.se/l/bibelns-historia?subject=64635 Bibelns historia 

https://app.studi.se/l/jesu-foedelse  Jesu födelse

https://app.studi.se/l/jesus-boerjar-predika Jesu börjar predika

https://app.studi.se/l/kristendomens-spridning-fraan-aar-30-till-aar-1000?subject=64635 Kristendomens spridning från år 30 till år 1000

https://app.studi.se/l/den-heliga-treenigheten Treenigheten 

https://app.studi.se/l/olika-inriktningar-inom-kristendomen      Olika inriktningar inom kristendomen

https://app.studi.se/l/martin-luther?subject=64639     Martin Luther 

https://app.studi.se/l/olika-inriktningar-inom-kristendomen  Olika inriktnignar inom kristendomen

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/religion/varldsreligionerna/kristendomen/katolska-kyrkan  Katolska kyrkan 

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/religion/varldsreligionerna/kristendomen/protestantiska-kyrkor  Protestantiska kyrkor  

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/religion/varldsreligionerna/kristendomen/ortodoxa-kyrkor  Ortodoxa kyrkor 

https://app.studi.se/l/religion-och-identitet   Religion och identitet 

 

SO-rummet

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen  Kristendomen med frågor 

 

 

Tidsplanering 

Vi kommer jobba med Kristendomen samtidigt som vi repeterar judendomen och islam som vi jobbade med i år 7. Viktigt att kunna se likheter och skillnader mellan religionerna. Vecka 9. kommer vi avsluta kristendomen.

 

Bedömning 

Vi kommer att ha ett prov samt mindre uppgifter som ligger till grund för bedömningen. Vi kommer gå igenom detta noga tillsammans och all information kommer läggas ut i god tid på Unikum. 

 

 

Uppgifter

  • Religion - Identitet

  • Inlämningsuppgift

  • Arbetsuppgift kring jämförelse mellan de Abrahamitiska religionerna

Matriser

Re
Religionskunskap Lgr11, 7 - 9

E
C
A
1A - Världsreligionerna: Kunskaper
Området har berört kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
1B - Världsreligionerna: Kunskaper - Beskriva, visa samband
Området har berört kunskapskravet.
och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
2 - Jämförelser
Området har berört kunskapskravet.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
3 - Religion och samhälle
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
4 - Religion och individen
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
6A - Källor: Använda
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt
6B - Källkritik
Området har berört kunskapskravet.
samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: