👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att teckna och måla

Skapad 2020-01-19 18:59 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Bild
Du kommer få träna dig att rita olika sorters linjer och former. Här kommer vi även in något på perspektivritning. Du får därefter prova på några olika tekniker för att rita av motiv. De flesta av bilderna kommer du också att färglägga. Du får lära dig några sätt att göra skuggningar på och prova dessa när du ritar.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna:

 • lyssna till och följa instruktioner
 • rita "på fri hand"
 • rita olika sorters linjer
 • rita olika två- och tredimensionella former
 • rita motiv som är framför/bakom, längre fram/längre bak i bild (perspektiv)
 • rita av motiv genom att använda några olika tekniker (rutsystem, steg-för-steg, rita av bild)
 • använda två tekniker i samma bild (rita av + rita fritt): djur i miljö
 • färglägga med tusch, krita, färgpenna, vattenfärg
 • färglägga så att olika uttryck skapas
 • använda någon teknik för att göra skuggningar
 • presentera en bild för en kamrat
 • ge omdöme om arbetsprocessen (hur du jobbat med uppgiften)
 • ge omdöme om kvaliteten i bildarbetet (vad du är nöjd med och vad du kan förbättra)
 • begrepp: linje, form, tvådimensionell, tredimensionell, organisk, skugga, skissa

 

 Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • titta på färdiga exempel
 • prova olika tekniker för att teckna och måla
 • jobba enskilt med uppgifterna
 • presentera bilder för varandra
 • ge omdömen om arbetsprocessen och kvalitet i bildarbetet

 

Bedömning: 

Detta bedöms:       

 • hur aktivt du deltar i samtalen 
 • ditt arbete med uppgifterna
 • de färdiga bilderna  
 • din redovisning
 • dina omdömen om arbetsprocess och kvalitet i bildarbetet 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Att teckna och måla

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder (...) med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder (...) med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder (...) med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden.
Handlingsalternativ
Eleven bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder och ge omdömen
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.