Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsåskådningens betydelse för människan

Skapad 2020-01-19 20:39 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I arbetsområdet ska de stora frågorna diskuteras. Frågor som exempelvis meningen med livet, döden, kärleken, sexualiteten, rätt och fel. Vilken betydelse har livsåskådningen och religionen för hur en människa ser på dessa stora frågor? Hur påverkar livsåskådningen och religionen formandet av människans identitet, alltså hur man ser på sig själv?

Innehåll

Under kommande veckor kommer livsåskådning och religion i förhållande till identitet att vara fokus. Identitet kan sägas vara hur en individ ser på sig själv i förhållande till andra individer. Vem är jag? Hur är jag?​ Identiteten formas av livet, i kontakt med vänner och familj och med religion eller livsåskådning.​ En viktig del av identiteten är hur vi ser på de stora livsfrågorna, exempelvis Vad är meningen med livet? Vad händer efter döden?​  I arbetsområdet kommer jämförelser mellan världsreligionerna och de svar som de ger på dessa frågor att göras. Vad ger religionen för svar på exempelvis hur en god människa ska vara? Detta kommer  också att leda oss in på etikens område, vad är egentligen rätt och vad är fel?

 

Arbetsområdet börjar med en repetition av årskurs 6 läsning av världsreligionerna och etik.

 

Tid: vecka 4-10.

Lärobok: Prio avsnitt om identitet och livsstil samt Utkik om etik.

Arbetssätt: genomgångar under lektioner, diskussioner, arbetsuppgifter, quiz, quizlet, kahoot mm.

 

Viktiga begrepp: religiös livsåskådning, sekulär livsåskådning, identitet, etik, konsekvensetik, sinnelagsetik, urkund, regeletik, moral, religionsfrihet, privatreligiositet, empati, solidaritet, egoism, altruism, sympati, ,  m.fl.

 

Du bedöms utifrån ditt deltagande under diskussioner, begreppsquiz, faktatest och ett avslutande skriftligt prov v. 10.

Uppgifter

 • Texter till stöd för provet fre v.11

 • Texter till religionsprovet fre v.11

 • Texter till stöd för religionsprovet fredag v.11

 • Till provet fredag v.11 (obs ny tid)

 • Till provet fredag v.11 (obs ny tid)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re

Matriser

Re
Kunskapskrav religion åk 7-9

E
C
A
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Information & källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: