Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk, skriva åk 2 VT

Skapad 2020-01-19 21:15 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 2 Svenska som andraspråk
Under våren kommer vi öva mycket på att skriva. Vi kommer skriva berättelser, faktatexter och instruerande texter. Vi ska bli riktiga stjärn-skrivare!

Innehåll

Förmågor:

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Söka information från olika källor och värdera dessa.

Konkretiserade mål:

Du skall kunna:

-skriva en text med korrekta meningar, ex: använda stor bokstav, punkt och frågetecken.

-vilka bokstäver i alfabetet som är vokaler och vilka som är konsonanter.

-använda dig av lång och kort vokal för att skriva dubbelteckning.

-skriva en text med början, mitten och slut samt hålla fast vid den röda tråden.

-skriva en faktatext med några ämnesspecifika begrepp.

-söka fakta på internet och återge innehållet i en egen faktatext.

-skriva en instruerande text.

-skriva med läslig handstil.

-skriva en text i ett word-dokument.

-reflektera över din egen och en kamrats text och ge förslag på förbättringar.

-bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt.

-förtydliga och förstärka dina texter med bild.

Begrepp:

Mening, berättelse, faktatext, instruktion, vokaler, konsonanter, dubbelteckning, röd tråd, ämnesspecifika ord, kamratbedömning, söka, källa.

 

 

 

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

-Ha olika skrivövningar där vi jobbar med meningsuppbyggnad.
-Skriva texter förhand och på dator.
-Träna vokalerna och konsonanterna.
-Arbeta med Diamantjakten.

-Ha läs- och skrivläxa.
-Ha veckans meningar för att träna stavning.
-Skriva egna berättelser och rita bilder som hör ihop med texten.
-Skriva faktatexter.
-Söka fakta på internet.
-Skriva instruerande texter ex. recept eller instruktion på hur man borstar tänderna.
-Jobba med självskattning och kamratbedömning.
-Presentera våra berättelser för kompisarna.

Digitala verktyg: cromebook, google dokument, bingel, jamboard

 

 

 

 

 Slutuppgift:

-Du ska skriva en berättelse med början, mitten och slut och redovisa den för klasskompisarna.

-Du ska skriva en faktatext och göra en självbedömning eller kamratbedömning.

-Du ska skriva en instruktion som en kompis kan följa.

-Du ska skriva ett skriftligt prov om olika grammatiska delar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3

Matriser

SvA
Svenska, skriva åk 2 VT

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Meningsuppbyggnad
Du tränar på att skriva en mening.
Du kan skriva en mening som innehåller stor bokstav, punkt och frågetecken.
Du kan skriva en korrekt mening med adjektiv som innehåller stor bokstav, punkt och frågetecken.
Grammatik
Vokaler/ Konsonanter Dubbelteckning
Du tränar på vilka bokstäver som är vokaler och konsonanter. Du tränar på att höra skillnaden mellan lång och kort vokal.
Du kan vilka bokstäver som är vokaler och konsonanter. Du tränar på att använda dig av lång och kort vokal för att skriva dubbelteckning.
Du kan använda dig av lång och kort vokal för att skriva dubbelteckning.
Skriva
Berättelse Faktatext Instruktion
Du kan skriva av en text. Du kan skriva av en text. Du kan skriva av en text.
Du kan skriva en berättelse med början, mitten och slut. Du kan skriva en faktatext med några ämnesspecifika ord. Du kan skriva en instruktion med några olika steg.
Du kan skriva en berättelse med början, mitten och slut samt hålla en röd tråd genom texten. Du kan skriva en detaljerad faktatext med flera ämnesspecifika ord. Du kan skriva en detaljerad instruktion med några olika steg.
Välskrivning
Du tränar på att skriva en text som någon annan kan läsa.
Du kan skriva en text som någon annan kan läsa.
Skriva på dator
Du tränar på att skriva en text i Google dokument på dator.
Du kan skriva en text i Google dokument på dator och dela texten med din lärare.
Förstärka text med bild
Du tränar på att rita en bild som passar till din text.
Du kan rita en bild som passar till din text.
Förbättra text
Självbedömning/kamratrespons Bearbeta text
Du kan läsa din text eller en kamrats text och ge förslag på en sak som kan bli bättre. Du tränar på att rätta din text och göra ändringar.
Du kan läsa din text eller en kamrats text och ge förslag på saker som är bra, men också vad som kan bli bättre. Du kan rätta din text och göra ändringar kring stor bokstav och punkt.
Du kan rätta din text och göra ändringar kring innehåll, stor bokstav och punkt.
Muntlig presentation
Du kan med stöd från pedagog presentera en text du skrivit för kompisarna.
Du kan presentera en text som du skrivit för kompisarna.
Du kan presentera en text med inlevelse som du skrivit för kompisarna.
Söka på internet
Du kan med stöd söka efter fakta på internet.
Du kan söka fakta på internet och återge något i en egen faktatext.
Du kan söka fakta på internet och återge något i en egen faktatext. Du är källkritisk under din sökning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: