Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2020-01-20 00:51 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering för kap 1: Taluppfattning i MatteBorgen 4A.
Grundskola 4 – 5 Matematik
Nu ska vi lära oss mer om vårt talsystem! Vi kommer att prata om ental, tiotal, hundratal och tusental!

Vi ska bli säkra på att jämföra och storleksordna tal och lära oss mer om tallinjen.

Innehåll

Mål för Kapitel 1: Taluppfattning

När du arbetat med det här kapitlet ska du:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):
tal
siffra
talsort
tusental
hundratal
tiotal
ental
tallinje

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med:

- Matteborgen 

- Par- och klassdiskussioner

- EPA-modellen (Ensam, Par, Alla)

- Olika strategier - och jämföra varandras strategier

- Olika problemlösningsuppgifter

- Olika program på iPaden och datorn såsom Skolplus och Mattemästaren

- Tärningsspel

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt.

Uppgifter

 • Taluppfattning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kopia av Kopia av Taluppfattning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: