Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärnverksamhet Nödinge

Skapad 2020-01-20 09:21 i Änggårdens förskola Ale
Förskola
Utifrån läroplanen för förskolan arbetar förskolan på följande sätt.

Innehåll

 

Vad: Normer och Värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dom komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

 

Varför: Vi utgår ifrån målen under normer och värden i läroplanen för förskolan 2018

 

Hur:

 

Vad: Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa en mångfald i lärandet. 

 

Varför: Vi utgår ifrån målen under omsorg, utveckling och lärande i läroplanen för förskolan 2018

 

Hur:

 

 

 

 

 

Vad: Barns delaktighet och inflytande 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnens ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön på förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. 

 

Varför: Vi utgår ifrån målen under barns delaktighet och inflytande i läroplanen för förskolan

 

Hur:

 

Vad: Förskola och hem

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. 

 

Varför: Vi utgår ifrån målen under förskola och hem i läroplanen för förskolan 2018

 

Hur: 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: