Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grodden Simrishamns Förskolor - Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Skapad 2020-01-20 10:05 i Lyckoklöverns förskola i Hammenhög Simrishamn
Förskola
Simrishamns kommuns förskolor arbetar med likvärdighet och barnets bästa i fokus genom ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Prioriterat målområde läsåret 2019-2020.

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

Simrishamns förskolor har ett språkutvecklande arbetssätt i all undervisning. 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

• Skapa ett intresse och nyfikenhet för språket.
•Barnen ska kunna förstå enkla instruktioner. 
• Skapa ordförståelse och ett brett ordförråd.

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 
• Lätttillgängligt material på barnens nivåer. 
• Böcker.
• Takktecken, bildstöd

• sångkort, musik,  sagolådor, flanosagor, rim, ramsor.

• Träning av munmotorik.

• Närvarande vuxna i lek och vardagssituationer. 
• Vi vuxna tänker på att vi använder rätt ord och uttryck i kommunikationen tillsammans med barnen.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

• Barnen ska ha en vilja att uttrycka sina tankar och erfarenheter verbalt, med hjälp av takktecken , kroppsspråk, bilder eller skapande.
• skapa en förståelse för att bilder och text har en betydelse.

• förstå enkla instruktioner.

• Bygga upp sitt ordförråd och ordförståelse.

 

Vilka mätmetoder ska vi använda? Observationer,  Reflektion i arbetslaget. Samtal tillsammans med barnen. Dokumentationer av aktiviteter.

 

 Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet? Kunna föra ett samtal tillsammans med kamrater och vuxna. Vi vill också att barnen ska ha ett stort ordförråd och en förståelse för ordens betydelse.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: