Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

solkatter

Skapad 2020-01-20 10:37 i 093111 Förskolan Svea Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Bokstäver

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

de ska förstå bokstäver kopplad  till sina egna namn

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 språkutveckling, skriftspråk, utveckla finmotorik, läs och skriftförståelse förmåga

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

klippa ut bokstäver och lägga dom på golvet/bordet så barnen kan leta efter sina bokstäver.

 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 är det någon som kan sin första bokstav i sitt namn och berätta vad det är.

vilka bokstäver kan ni?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 mer samarbete

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: