👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika texttyper - åk 9 VT20

Skapad 2020-01-20 10:51 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi möter på en mängd olika texter i vårt samhälle. Både skönlitteratur och sakprosa. De kommande veckorna kommer vi att repetera texttyper som är bra att ha koll på.

Innehåll

Arbetsområde:

Repetera olika texttyper inför nationella provet, syfte, språk och struktur.

 

Konkreta mål:

Repetera och fortsätta utveckla förmågan att skriva olika typer av texter.

 

Bedömning:

Vi kommer att genomföra ett dugga-test där ni kommer att få välja mellan två texttyper och där ni kommer att lämna in er text för bedömning.

Under några lektioner kommer ni också att få välja en valfri texttyp (eller två beroende på vad ni hinner) att skriva. Då kommer ni få möjlighet att få respons av mig och klasskompisar. Vill ni även lämna in denna text för bedömning så får ni det, men det är inte ett måste om inte jag säger något annat.

 

Undervisning:

Vi kommer att ha genomgångar, läsa och diskutera olika typer av texter.

Vi kommer att ha genomgångar, läsa och diskutera och typer av texter. Du kommer också att få skriva texter.

 

Material:

Det finns ett häfte delat med er på drive som heter "Inför NP delprov C" med fakta om olika texttyper samt exempeltexter.

Uppgifter

 • Inlämning valfri texttyp

 • Material inför NP del C

 • Valfri texttyp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Olika texttyper

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
(vid novellskrivning)
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Sammanställningar (källhänvisa)
(Vid referat- och citatanvändning i texter)
Sammanställningarna innehåller (enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk sam)t i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller (ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt )relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller (välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt) väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Ge omdömen och bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.