Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 1: Politiska system, demokrati och diktatur EE17

Skapad 2020-01-20 10:53 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för hur politiska system, exempelvis hur olika demokratier och diktaturer fungerar, förstå hur medborgare påverkas och påverkar dessa system och känna till de rättigheterna som folk har i olika system.

Innehåll

Vad?

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.

Varför?

Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för hur politiska system, exempelvis hur olika demokratier och diktaturer fungerar, förstå hur medborgare påverkas och påverkar dessa system och känna till de rättigheterna som folk har inom olika system.

Hur?
Planering av arbetsområde
Länk till classroom (med allt material ex. planering, genomgångar etc)

Bedömning? 

Se kunskapskrav, i detta arbetsområde, under läroplan/matris. 

Uppgifter

 • Prov: politiska system 14/2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E

Matriser

Sam
Politiska system: demokrati och diktatur

E
C
A
Samhällets organisation
Kunna förklara och förstå hur samhällens politiska system (demokrati och diktatur) är uppbyggda, utifrån relevanta begrepp
 • Sam  -
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Förklarar något begrepp
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Flera begrepp, som förklaras/används
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Flera begrepp och flera slutsatser
Analys likhet/skillnad
Kunna förklara och analysera olika politiska system, ex. skillnader och likheter, för och nackdelar, samt dra slutsatser utifrån detta.
 • Sam  -
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. ser något samband/någon slutsats
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. ser några samband/drar några slutsatser
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation ser flera samband/drar flera slutsatser om flera olika system
Påverkan samhället/individer
Kunna ge exempel på hur dessa politiska system påverka medborgare men även hur medborgare kan påverka systemen.
 • Sam  -
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer något exempel/slutsats på påverkan
Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer några exempel/slutsatser på påverkan
Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer flera exempel/slutsatser på påverkan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: