Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verktygs- och Materialhantering

Skapad 2020-01-20 12:22 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Verktygs- och materialhantering
Undervisningen i Verktygs- och Materialhantering ska ge kunskaper i hur utrustning, material, verktyg och fästdon väljs, används och vårdas på ett säkert och arbetsmiljöriktigt sätt.

Innehåll

 

Syfte och Mål

 

” Förmåga att välja och använda verktyg, maskiner, material och fästdon

 

” Kunskaper om nödvändiga säkerhetsaspekter

 

” Förmåga att tolka ritningar och materialbeteckningar

 

” Förmåga att läsa och använda verktygens manualer

 

” Kunskaper om ergonomi och arbetsmiljö för den aktuella uppgiften 

 

” Färdigheter i att utföra monteringsarbeten i enlighet med lagar och andra bestämmelser

 

” Förmåga att vårda maskiner och verktyg 

 

” Färdigheter i att utföra kvalitetskontroll av gjorda arbetsuppgifter 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Planering av arbetsområde/Förväntat resultat

 

TID

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

 

Byggmaterial, uppbyggnad och konstruktion

Bestämma material på Sexkanten och befintliga väggar.

 

Fästdon

Val av fästmateriel och typ av infästning

 

Verktygsval

Välja rätt verktyg/instrument för uppgiften. P&L elinst Verktyg för elarbeten

 

Säkerhetsaspekter

Heta arbeten och brandskydd

 

Ritnings- manual läsning

Läsa och tolka montageritningar och manualer

 

Ergonomi och arbetsmiljö

Arbetsställningar, hjälpmedel och verktygsval för att underlätta arbetet.

Film och praktiska tillämpningar

 

Vårda

Skötsel av verktyg och maskiner

 

Kvalitetskontroll

Egenkontroll

 

 

 

 

 Studieteknik/Goda råd

 

Våga reflektera över dina nuvarande kunskaper.

 

Repetera (kolla repetitionskurvan)

 

Skriv anteckningar och fota viktiga delar.

 

Använd tiden effektivt.

 

Tänk på mat och sömn.    

 

Repetitionskurva

Uppgifter

Matriser

Vek
Verktygs- och Materialhantering

Jag kan...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda
Eleven väljer och använder verktyg, maskiner, material och fästdon på ett lämpligt sätt för olika arbetsuppgifter. I arbetet tar eleven hänsyn till nödvändiga säkerhetsaspekter.
Jag ber om hjälp när jag ska välja rätt verktyg och maskiner för olika material och fästdon till olika arbetsuppgifter I samråd
Jag kan efter genomgång välja rätt verktyg och maskiner för olika material och fästdon till olika arbetsuppgifter Efter samråd
Jag kan efter genomgång välja rätt verktyg och maskiner för olika material och fästdon till olika arbetsuppgifter Efter samråd
Utföra
Eleven utför monterings-arbeten i enlighet med lagar och andra bestämmelser, anvisningar och standarder.
Jag behöver hjälp att genomföra vanliga installationer och monteringsarbeten, jag har koll på de vanligaste lagar, bestämmelser och standarderna I samråd, Enkla Tillfredsställande
Jag kan ta instruktioner och genomföra vanliga installationer och monteringsarbeten, jag har koll på de vanligaste lagar, bestämmelser och standarderna Efter samråd Tillfredsställande
Jag kan ta instruktioner och genomföra vanliga och mer avancerade installationer och monteringsarbeten, jag har koll på de vanligaste lagar, bestämmelser och standarderna och vet var jag kan hitta rätt information. Efter samråd Komplexa Gott Med säkerhet
Utföra
Eleven använder och följer verktygens manualer samt utför arbetet ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Tolka
I arbetet tolkar eleven ritningar och materialbeteckningar.
Jag behöver lite hjälp med att läsa och förstå ritningar, symboler och materialbeteckningar Med viss säkerhet
Jag kan läsa och förstå ritningar, symboler och materialbeteckningar Med viss säkerhet
Jag kan läsa och förstå ritningar, symboler och materialbeteckningar samt redigera och komplettera ritningar Med säkerhet
Vårda och kontrollera
När arbetet är utfört vårdar eleven verktyg och maskiner. Samt utför kvalitetskontroll av gjorda arbetsuppgifter.
I samråd
Efter samråd
Efter samråd
Bedöma egen förmåga
Eleven bedömer sin egen förmåga och situationens krav.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: